Woningborg Portaal

Woningborg introduceert het Woningborg Portaal.

Via dit portaal krijgen onze ingeschreven ondernemingen inzage in het risico totaal overzicht (obligo overzicht) en kunnen zij deze op ieder moment inzien.

Dit nieuwe digitale overzicht vervangt het oude overzicht, welke uw onderneming voorheen aan het begin van ieder kwartaal per post ontving.

Woningborg is momenteel druk bezig met de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden in het Woningborg Portaal. Zodra er een nieuwe functionaliteit beschikbaar is, zal Woningborg uw onderneming hierover informeren.

Veelgestelde vragen

Kunnen alleen tekenbevoegde(n) gebruikmaken van het Woningborg Portaal en het RTO (obligo overzicht) inzien?

Nee, de tekenbevoegden kunnen straks in het Woningborg Portaal andere werknemers machtigen om in te loggen in het portaal om het RTO (obligo-overzicht) in te zien. 

Kan onze holding ook op het Woningborg Portaal inloggen om het risico totaal overzicht (obligo overzicht) van het concern in te zien?

Nee, op dit moment wordt het Woningborg Portaal alleen op inschrijvingsniveau aangeboden. Hierop kan het risico totaal overzicht van de betreffende onderneming worden ingezien.

De concern overzichten blijven wij vooralsnog ongewijzigd per post verzenden.

 

Kan ik ook plannen aanmelden in het Woningborg Portaal?

Nee, op dit moment kunt u het risico totaal overzicht (obligo overzicht) inzien. Hieronder valt ook het inzien van de status van een plan (aangemeld of geaccepteerd) en de status van de bouwnummers onder het plan (onverkocht, verkocht of opgeleverd).

Wij werken uiteraard hard aan toekomstige functionaliteiten.

Blijft Mijn Woningborg bestaan?

Vooralsnog blijft mijn.woningborg.nl naast het Woningborg Portaal bestaan. Mijn Woningborg blijft dus de plaats waar u veel informatie en benodigde documenten voor bijvoorbeeld planaanmeldingen kunt vinden.

Wie krijgen er van onze onderneming toegang tot het Woningborg Portaal?

De tekenbevoegde(n) van de onderneming krijgt / krijgen als eerste beheerder(s) toegang tot het portaal en bepalen voor de onderneming wie er toegang krijgt.

Krijgen we nu niet meer ieder kwartaal een papieren risico totaal overzicht toegestuurd?

Nee, het papieren risico totaal overzicht wordt voor de ingeschreven ondernemingen  vervangen door het digitale overzicht op het Woningborg Portaal. Hiermee heeft uw onderneming op ieder moment inzage in het risico totaal overzicht en verkleinen we de impact op het milieu door minder papier te gebruiken.

Hoe krijgt mijn onderneming toegang tot het Woningborg Portaal?

Na retournering en verwerking van het formulier ten behoeve van digitale ondertekening wordt er een e-mail met een link voor de digitale ondertekening voor de documenten t.b.v. het Woningborg Portaal verzonden aan de ondertekenaar(s). Na de digitale ondertekening en verwerking van deze documenten wordt het Woningborg Portaal voor uw onderneming ter beschikking gesteld.

Stel een vraag