Turfschip Alkmaar.PNG

Bekijk hier hoe T&G Bouwcombinatie de pilot heeft ervaren

T & G Bouwcombinatie

T&G Bouwcombinatie, een samenwerking tussen Tervoort Egmond en Van der Gragt uit Wormerveer, bouwt project Turfschip in Alkmaar als pilot project met Woningborg Toetsing en Toezicht.

Waarom hebben jullie gekozen voor een pilot project private kwaliteitsborging?

Cor Tervoort, directeur: “De wet op de kwaliteitsborging is een actueel thema omdat er nieuwe wetgeving op komst is waar we binnenkort mee te maken krijgen. Om onszelf daarop voor te bereiden draaien we nu een pilot met Woningborg Toetsing en Toezicht. Zodat we weten aan welke wettelijke eisen we straks moeten voldoen. Woningborg is al jaren onze partner als het gaat om woningbouwprojecten. Er zit heel veel kennis en ze behoeden ons vaak aan de voorkant voor valkuilen. Daarom is Woningborg een logische keuze voor de pilot." 

Hoe belangrijk is kwaliteit voor jullie?

"Kwaliteit is uiteraard belangrijk voor ons, maar dat zou het voor elk bedrijf moeten zijn. Waar het mij met name om gaat is dat je aan opdrachtgevers of je kopers van woningen daadwerkelijk kunt aantonen dat je de kwaliteit die je belooft ook levert."

Hoe verloopt een pilot in de praktijk?

Matthé Hollenberg, uitvoerder: “De pilot die we nu doen met Woningborg is een verlengstuk van wat we al deden. Nu wordt het via Woningborg vastgelegd in het dossier dat later gebruikt wordt naar de opdrachtgever toe. Via Woningborg krijgen we op basis van onze planning opdrachten die we moeten uitvoeren en vastleggen. Woningborg toetst dit vervolgens en laat ons weten of het voldoet of opnieuw gedaan moet worden. Er wordt ons gevraagd foto’s te maken van heel veel onderwerpen zoals wapening aansluitingen, isolatie en gevelkozijnen.”

Tom Damstra, uitvoerder: “Woningborg kan onze planning inzien en op basis hiervan krijgen we de opdrachten toegestuurd. Dan moet het werk goed voor elkaar zijn en kan je laten zien dat de kwaliteit goed is en dat is een hele goede zaak.“

Hoe ervaren jullie het qua extra werk?

Tervoort: “Het is ons meegevallen qua arbeidsinzet. We hadden verwacht dat het ons heel veel extra tijd zou kosten. Heel eerlijk, het kost extra tijd maar er zijn ook veel werkzaamheden die we in het verleden ook al deden. Alleen komt er meer documentatie en verslaglegging bij kijken. Uiteindelijk valt het toch wel reuze mee." 

Woningborg pand.jpg
Woningborg Toetsing en Toezicht
Woningborg Toetsing en Toezicht