Toetsing & Toezicht

Private kwaliteitsborging. Dat gaat over toetsen, borgen en kunnen aantonen van bouwkwaliteit. Zodat herstel vaak nog mogelijk is tijdens de bouw en u faalkosten voorkomt. Woningborg Toetsing en Toezicht staat voor meer grip, support en scherpe tarieven.

Wat is private kwaliteitsborging?

Meer informatie

Woningborg pand.jpg
Woningborg Toetsing en Toezicht
Woningborg Toetsing en Toezicht