Privacy Statement Woningborg Toetsing en Toezicht B.V.

Dit is het Privacy Statement van Woningborg Toetsing en Toezicht B.V. (“Woningborg T&T”). In dit Privacy Statement zetten wij uiteen hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij van u verkrijgen. 

Verwerking van persoonsgegevens door Woningborg T&T

Voor Woningborg T&T is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Woningborg T&T respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft, of die wij via de bouwonderneming verkrijgen, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.

De door ons verwerkte persoonsgegevens

Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Woningborg T&T  verwerkt de volgende persoonsgegevens van u:

  • De gegevens welke u ons zelf verstrekt (bijvoorbeeld wanneer u bij ons een offerte aanvraagt)
  • Uw NAW gegevens (en eventueel een telefoonnummer en/of e-mailadres) wanneer de door ons verkregen opdracht betrekking heeft op uw woning of pand.

Doeleinden van de verwerking

Deze persoonsgegevens worden door Woningborg T&T uitsluitend verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • het uitvoeren van de verkregen opdracht;
  • om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
  • om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen;

Uw persoonsgegevens worden alleen intern gebruikt door Woningborg T&T en andere vennootschappen die direct bij de uitvoering van de opdracht verbonden zijn. Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer u Woningborg T&T daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend.

Uw persoonsgegevens worden door Woningborg T&T op een veilige manier vernietigd zodra de door Woningborg T&T vastgestelde bewaartermijnen zijn verlopen.

IP-adres

In het kader van uw bezoek aan ons online aanbod wordt onder andere het IP-adres van de door u gebruikte computer geregistreerd. Aan de hand van het IP-adres kunnen eventueel de gebruikers van het online aanbod worden geïdentificeerd.

Cookies

Op onze website wordt gebruikgemaakt van cookies, om de gegevens over uw bezoek van deze website te gebruiken om uw bezoek aan deze website te vergemakkelijken. Verder gebruikt Woningborg T&T cookies om de doeltreffendheid van deze website te onderzoeken. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geïnstalleerd. In het cookiestatement staat nader uitgewerkt welke cookies er worden gebruikt en welke gegevens daarmee worden verwerkt.

Statistische analyse door Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), om ons online aanbod voortdurend te optimaliseren. Google verwerkt daarbij uw IP-adres en gegevens over hoe u deze website gebruikt. Deze informatie wordt gegenereerd door middel van cookies op uw computer en vervolgens doorgestuurd naar computers van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten als Woningborg en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware overeenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig voor u beschikbaar zijn. Door gebruik te maken van deze website geef u toestemming voor het verwerken van de gegevens die Google met betrekking tot u heeft verzameld op de wijze en voor het doeleinde zoals hierboven omschreven.

STATISCHE ANALYSE DOOR LEADINFO

De website maakt gebruik van Leadinfo, leadgeneratie software die wordt aangeboden door Leadinfo uit Rotterdam, om ons online aanbod voortdurend te optimaliseren. Leadinfo verwerkt daarbij, uitsluitend bij zakelijk gebruik, uw IP-adres en gegevens over hoe u deze website gebruikt. De statistische informatie van zakelijke gebruikers wordt gegenereerd door middel van cookies op uw computer en vervolgens doorgestuurd naar computers van Leadinfo. Leadinfo gebruikt deze informatie om ons de bedrijfsnamen en -adressen te tonen van de bedrijven die onze website bezoeken. IP-adressen worden niet bewaard en uitsluitend de algemene zakelijke informatie van ondernemingen wordt aan ons getoond. Leadinfo zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens en er wordt geen informatie gedeeld met derden. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware overeenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig voor u beschikbaar zijn. U kunt voorkomen dat uw bedrijfsnaam zichtbaar wordt door bij Leadinfo uw bedrijfsnaam te blokkeren. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de gegevens die Leadinfo met betrekking tot uw zakelijk gebruik heeft verzameld op de wijze en voor het doeleinde zoals hierboven omschreven.

Beveiliging van de gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden op passende wijze beveiligd tegen verlies en misbruik.

Vragen en recht op inzage en correctie

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Woningborg T&T, of als u deze gegevens wilt inzien of wijzigen, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Wijzigingen

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina. Woningborg T&T kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Vragen

Als u vragen heeft over dit Privacy Statement of ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen per brief, per telefoon of per e-mail.

Woningborg Toetsing en Toezicht B.V.

Bezoekadres
Tielweg 24
2803 PK Gouda

Postadres
Postbus 805
2800 AV  GOUDA

T. 0182 – 58 00 04
F. 0182 – 51 02 45
W. www.woningborg.nl
E. info@woningborggroep.nl

KvK te Woerden
Woningborg Toetsing en Toezicht B.V. - 63356996

BTW-identificatienummer
Woningborg Toetsing en Toezicht B.V. - NL855201769B01

Functionaris Gegevensbescherming

mw. mr. L.M. van Suchtelen van de Haare-van Kooten
tel: 0182 – 59 29 75
e-mail: l.van.suchtelen@woningborggroep.nl