Zakelijk

het GIW

Wat betekent de opheffing van het GIW?

Het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) is per 1 januari 2010 opgeheven. Woningborg is een van de instellingen die is ontstaan uit het GIW. De bepalingen van de GIW Garantie- en waarborgregeling die staan vermeld op uw GIW-waarborgcertificaat, blijven van kracht. Uiteraard met de looptijd en vervaldata in de bepalingen.

Met wie neem ik contact als ik een GIW-waarborgcertificaat bezit?
  • Bouwkundige geschillen
    U neemt contact op met de Raad van Arbitrage voor de Bouw.
  • Vragen, klachten, verzoek tot bemiddeling en beroep op de GIW-gebrekenwaarborg
    Indien uw GIW-certificaatnummer begint met de letter W, neemt u contact op met Woningborg. Kijk voor andere beginletters op de Geschillenwijzer.