Zakelijk

Opleveringsklachten

Onder opleveringsklachten verstaan we:

  • Alle tekortkomingen die tijdens de oplevering van de woning op het proces-verbaal van oplevering zijn vermeld en door beide partijen zonder voorbehoud zijn ondertekend
  • Tekortkomingen die binnen 3 maanden na oplevering zijn geconstateerd en schriftelijk zijn gemeld bij de ondernemer
Opleveringsklachten vallen onder de contractuele garantie van de ondernemer
De ondernemer heeft na oplevering 3 maanden de tijd om opleverpunten te herstellen.

Wat doet u met opleveringsklachten?

  • U meldt ze schriftelijk bij de bouwondernemer
  • U kunt gebruik maken van de 5% regeling
  • U kunt gebruik maken van de geschillenregeling als u er niet uitkomt met de bouwer

5% regeling

Is er bij de oplevering een 5%-depot of -bankgarantie bij de notaris ondergebracht, dan kunt u gebruik maken van uw opschortingsrecht wanneer aan het einde van de 3 maanden na oplevering nog niet alle opleveringsklachten zijn opgelost door de ondernemer. U maakt dit voor het verstrijken van de onderhoudstermijn schriftelijk aan de notaris kenbaar.

Tevens geeft u aan welk bedrag u wilt blokkeren. Het te blokkeren bedrag moet in verhouding staan tot het oplossen van de nog openstaande gebreken.

Gelijktijdig informeert u ook de ondernemer over uw opschorting en voor welke opleveringsklachten u dat gedaan heeft.