Zakelijk

Leveringsklachten

Heeft u iets niet of anders opgeleverd gekregen dan u in uw overeenkomst (inclusief het overeengekomen meer-/minderwerk) en bijbehorende contractstukken met de ondernemer bent overeengekomen, dan is er sprake van een leveringsklacht. Als het binnen 3 maanden na oplevering is gemeld, is het ook een opleveringsklacht.

Leveringsklachten vallen onder de contractuele garantie van de ondernemer en niet onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling

Wat doet u met leveringsklachten?

  • U meldt ze zo snel mogelijk schriftelijk bij de bouwondernemer
  • U kunt gebruik maken van de 5% regeling als het opleverklachten betreft
  • U kunt gebruik maken van de geschillenregeling als u er niet uitkomt met de bouwer