Zakelijk Kijk hier

Contractuele klachten

Naast leveringsklachten kunnen zich ook andere contractuele klachten/geschillen voordoen. Denk bijvoorbeeld aan geschillen over de perceelgrootte, de bouwtijd of de termijnregeling.

Contractuele geschillen vallen niet onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling

Wat doet u met contractuele klachten?

  • U meldt ze zo snel mogelijk schriftelijk bij de bouwondernemer
  • U kunt gebruik maken van de geschillenregeling als u er niet uitkomt met de bouwer