Zakelijk Kijk hier

Ondernemer is failliet

Heeft u een technische garantieklacht aan uw woning binnen de garantietermijn en uw ondernemer is failliet, dan meldt u de klacht schriftelijk bij Woningborg. Na ontvangst van dit zogenaamde beroep op de waarborg gaan we eerst na of met de klacht een garantienorm wordt geschonden en of de klacht nog binnen de garantietermijn valt die van toepassing is. Is het antwoord op beide onderdelen ja, dan bent u eerst het in de Garantie- en waarborgregeling omschreven eigen risico verschuldigd. U ontvangt daarvoor een factuur per mail. Na tijdige ontvangst van het factuurbedrag nemen we uw beroep op de waarborg verder in behandeling en wordt uitvoering gegeven aan de waarborg.

UITVOERING VAN DE HERSTELWAARBORG

Zodra we uitvoering gaan geven aan de herstelwaarborg, hebben wij de keuze om herstel in natura uit te laten voeren, of herstelkosten aan u te vergoeden

Voor de volledige tekst van het beroep op de herstelwaarborg verwijzen wij u naar de voor u toepasselijke Garantie- en waarborgregeling

Woningborg gebouw.jpg
Technische klachtenlijn
Technische klachtenlijn