Zakelijk Kijk hier

Uw verzoek tot herstel

Uw verzoek tot herstel is verzonden aan de bouwondernemer en aan Woningborg. 

HOE GAAT HET VERDER?

De ondernemer heeft tot 4 weken de tijd u schriftelijk te informeren of hij het gebrek onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling erkent, en zo ja, welke herstelwerkzaamheden hij zal uitvoeren. We wijzen u erop zelf geen reparaties uit te voeren, dit kan uw garantie in gevaar brengen. Een noodvoorziening of een schadebeperkende maatregel kan soms wel nodig zijn, maar doe dit altijd in overleg met de ondernemer of met Woningborg.

VRAGEN?

Zie verder de informatie over klachten en bemiddeling op onze website.

Onze Technische klachtenlijn is van maandag tot en met donderdag bereikbaar van 8.00 - 12.00 uur op 0182 - 59 29 89.