Zakelijk

Uw verzoek tot herstel

Uw verzoek tot herstel is verzonden aan de bouwondernemer en aan Woningborg. 

HOE GAAT HET VERDER?

Wij adviseren u om binnen 14 dagen bij de ondernemer zelf na te vragen hoe het staat met uw klacht. De ondernemer heeft tot 4 weken de tijd u schriftelijk te informeren of hij het gebrek onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling erkent, en zo ja, welke herstelwerkzaamheden hij zal uitvoeren. We wijzen u erop zelf geen reparaties uit te voeren, dit kan uw garantie in gevaar brengen. Een noodvoorziening of een schadebeperkende maatregel kan soms wel nodig zijn, maar doe dit altijd in overleg met de ondernemer of met Woningborg.

Mocht u binnen 4 weken niks gehoord hebben van de ondernemer dan kunt u hem in gebreke stellen. U doet dit schriftelijk en geeft de bouwondernemer een termijn van 1 week om te reageren. Mocht hij de klacht afwijzen, kunt u in overleg met de ondernemer bij ons bemiddeling aanvragen. Als bemiddeling niet mogelijk is, of de bemiddeling heeft niet geleid tot een oplossing, kunt u gebruik maken van de in uw contract met de ondernemer opgenomen geschillenregeling.

VRAGEN?

Zie verder de informatie over klachten en bemiddeling op onze website.

Onze Technische klachtenlijn is van maandag tot en met donderdag bereikbaar van 8.00 - 12.00 uur op 0182 - 59 29 89.