Zakelijk

Beroep op de herstelwaarborg is verzonden

Hartelijk dank voor uw bericht. Wij beoordelen uw verzoek en sturen u een factuur voor het eigen risico, als wij in eerste instantie van mening zijn dat op uw klacht(en) de Woningborg Garantie- en waarborgregeling van toepassing is. Na betaling nemen wij uw melding verder in behandeling. Houdt u, nadat u het eigen risico betaald heeft, rekening met een behandeltermijn van maximaal 3 tot 5 weken. Binnen deze termijn wordt contact met u opgenomen voor een herstelafspraak of wordt het Beroep op de herstelwaarborg alsnog afgewezen, uiteraard met redenen omkleed. In dat geval crediteren we u het eigen risico.

Contactgegevens klachtenlijn

Woningborg gebouw.jpg
Technische klachtenlijn
Technische klachtenlijn