Zakelijk

Beroep op de herstelwaarborg - ondernemer failliet

Let op: dit formulier geldt niet voor de transformatieregeling. Bij de transformatieregeling graag contact opnemen met het Bedrijfsbureau van Woningborg via 085–2223722.

Bijv. W-2019-12345-E001-01-A
Gegevens koper
Gegevens ondernemer