Zakelijk Kijk hier
Gezin verbouw.jpg

Verbouwingen

Laat u uw woning verbouwen? Kies voor zekerheid met het Woningborg-certificaat Verbouwingen. Laat uw verbouwing uitvoeren door een bij Woningborg ingeschreven ondernemer en sluit via hem de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Verbouwingen af.

Het Woningborg-certificaat Verbouwingen verkregen u als koper van: 

Dekking

Als de ondernemer tijdens de verbouwing failliet gaat, zorgt Woningborg normaal gesproken voor afronding van de verbouwing of verstrekken wij een schadeloosstelling zoals vermeld in de Garantie- en waarborgregeling die van toepassing is.

Gewaarborgde garantie

Uw ondernemer verbouwt conform het Bouwbesluit en onze garantienormen. Toch kan het gebeuren dat er een technisch mankement aan de verbouwing ontstaat na oplevering. Dit is verzekerd als het onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling valt. De ondernemer hoort het gebrek te herstellen. Woningborg waarborgt deze garantie als de ondernemer niet kan (bijvoorbeeld bij een faillissement) of, na uitspraak van een arbiter en verstrijken van de gegeven hersteltermijn, niet wil presteren. 

Voor de uitgevoerde werkzaamheden geldt een garantietermijn van 6 maanden, te rekenen vanaf 15 werkdagen na oplevering van het werk. Voor ernstige constructieve gebreken bedraagt de garantietermijn 18 maanden.