Woningborg Verzekeren

Woningborg Verzekeren is het verzekeringsbedrijf binnen de Woningborg groep. 

Zekerheid voor iedereen

Onze financiële specialisten beoordelen de solvabiliteit en liquiditeit van de bij ons ingeschreven bouwondernemingen. Zodat wij een goed inzicht in de financiële draagkracht krijgen. Daarnaast toetsen onze technische specialisten deze ondernemingen op hun vakbekwaamheid. 

Alle bij Woningborg Verzekeren ingeschreven bouwondernemingen voldoen zo aan onze normen van kredietwaardigheid, deskundigheid en vakbekwaamheid. Woningborg Verzekeren staat daarbij onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

gedragscode verzekeraars en SFCR

Woningborg Verzekeren leeft de Gedragscode Verzekeraars na zoals gepubliceerd door het Verbond van Verzekeraars. U kunt deze gedragscode nalezen op www.verzekeraars.nl.