Woningborg N.V.

Woningborg NV is het verzekeringsbedrijf binnen de Woningborg groep. Wij zijn gespecialiseerd in woningen van garanties voor de circa 1.000 bij haar ingeschreven bouwondernemingen. Jaarlijkse jaarlijkse verplichtingen voor professionele opdrachten.

Zekerheid voor iedereen

Onze financiële specialisten beoordelen de solvabiliteit en liquiditeit van de bij ons ingeschreven bouwondernemingen. Zodat wij een goed inzicht in de financiële draagkracht krijgen. Daarnaast toetsen onze technische specialisten deze ondernemingen op hun vakbekwaamheid. 

Alle bij Woningborg N.V. ingeschreven bouwondernemingen voldoen zo aan onze normen van kredietwaardigheid, deskundigheid en vakbekwaamheid. Woningborg N.V. staat daarbij onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

gedragscode verzekeraars en SFCR

Woningborg N.V. leeft de Gedragscode Verzekeraars na zoals gepubliceerd door het Verbond van Verzekeraars. U kunt deze gedragscode nalezen op www.verzekeraars.nl.