kwaliteitsborging op de bouwplaats.jpg

Woningborg Toetsing & Toezicht nu ook te koppelen met homeDNA

12 december 2019

HomeDNA sluit als eerste externe partij volledig aan op het Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI). In de Bouwkwaliteit app van homeDNA zien gebruikers van Woningborg Toetsing & Toezicht meteen de controlepunten, inclusief de uitvoerdatum. Vervolgens is het alleen nog een kwestie van invullen. De app stuurt de ingevulde gegevens namelijk automatisch terug.

Het WKI is een totaaloplossing waarmee aangesloten bouwers plannen, kwaliteit borgen en registraties doen. Standaard is het WKI voorzien van de software van KYP Project voor planning en CHEPP van Go2Sure voor registratie van de toezichtmomenten.

Doel van Woningborg Toetsing en Toezicht is na homeDNA meerdere partijen aan te laten sluiten op het WKI. Zodat klanten van Woningborg Toetsing en Toezicht zoveel mogelijk met de software van hun keuze kunnen werken die het best bij hen aansluit.

 

homeDNA

contact

Woningborg pand.jpg
Woningborg Toetsing en Toezicht
Woningborg Toetsing en Toezicht