Woningborg Toetsing en Toezicht op het jaarcongres VBWTN 2021

08 oktober 2021

Gisteren was het weer tijd voor het jaarlijkse congres van de  in Hotel Heerlickheijd van Ermelo in Ermelo. Met als thema "Samenwerken aan een nog betere kwaliteit", lieten diverse sprekers zien waar de kansen en uitdagingen voor de aankomende periode liggen.

Maurice Klaver en Jacques van de Krogt vertegenwoordigde Woningborg Toetsing en Toezicht en gaven informatie over Woningborg Toetsing en Toezicht als kwaliteitsborger en het Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI).

Wkb in de praktijk

Jacques van der Krogt, regiomanager bij Woningborg Toetsing en Toezicht, gaf een workshop "Wkb in de praktijk". Hierin lichte hij toe hoe het Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI) werkt in de praktijk en de toegevoegde waarde van dit instrument bij kwaliteitsborging.

Vanaf het identificeren van risico's, het opstellen van de risico beoordeling, het borgingsplan, de uitvoeringsfase en de verklaring met het dossier bevoegd gezag. Specifiek ook in combinatie met de eisen van de naderende Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Woningborg pand.jpg
Woningborg Toetsing en Toezicht
Woningborg Toetsing en Toezicht