Balans waterpas

Woningborg staat 100% achter de Nederlandse bouw

28 april 2020

Woningborg staat niet stil, wij staan volledig achter alle initiatieven om de bouw en woningmarkt door te laten gaan en zetten ons volledig in om dit mogelijk te maken. ‘De continuïteit en de werkgelegenheid in de bouwsector moeten gewaarborgd blijven om het woningtekort niet verder te laten oplopen’, zo meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken in een gezamenlijke verklaring Samen doorbouwen aan Nederland van kabinet en bouwsector. Dit wordt door Woningborg volledig ondersteund.

Planacceptatie

Woningborg is gewoon doorgegaan met het accepteren van plannen en afgifte van certificaten. Onze verantwoordelijkheid is het bieden van zekerheid. Bij faillissementen bouwen wij de woningen van een project af of wordt een schadeloosstelling verstrekt en worden eventuele gebreken door ons hersteld. Deze taak nemen wij serieus, waarbij we de belangen van goede- bij ons aangesloten bouwbedrijven willen beschermen en tegelijkertijd kopers willen ontzorgen.

De corona crisis en ingrijpende maatregelen vanuit de overheid zijn ongekend en daardoor is niet direct duidelijk wat het effect is op de bouw en welke risico’s op u en ons afkomen op langere termijn. De berichtgeving is zeer uiteenlopend. In dat kader geven wij meer aandacht aan het acceptatieproces om samen met u zorgvuldig tot acceptatie van uw nieuwe projecten te komen. Wat betekent zorgvuldigheid vanuit Woningborg nou eigenlijk?

Zorgvuldigheid

We beoordelen de risico’s van de opstart van een nieuwe bouwlocatie en houden hier rekening mee bij de verstrekking van een certificaat. Hierbij kijken wij met name naar de financiële-, juridische- en technische aspecten van een plan. Dit proces wordt gemonitord door een risico comité. In de huidige tijd zijn nieuwe risico’s ontstaan (waaronder onzekerheid op (buitenlandse) toelevering, mogelijk staken van plannen, personeelsbezetting etc.). Om deze risico’s op zorgvuldige wijze mee te nemen is soms meer informatie nodig. Wij begrijpen dat dit frustrerend kan zijn.

Wij doen er alles aan om zonder vertraging samen tot een geaccepteerd plan te komen. In enkele uitzonderlijke gevallen hebben we extra zekerheden gevraagd in het proces. Dit doen wij echter juist om projecten, waarvan het risico vanuit onze rol als waarborgende instelling als hoger wordt ingeschat, juist wel mogelijk te maken voor u.

Samen houden we de bouw en de woningmarkt op gang. En ook als de economische situatie verslechtert, waarborgen wij continuïteit middels afbouwgarantie. Het voorkomen van faillissementen is in ieders belang. Voor bouwers én voor kopers. Ook de komende tijd zullen wij hard werken om onze service te blijven leveren zoals u dat gewend bent.