woningen tetris.png

Wet uitgesteld: deelnemers proefproject WKI goed op toekomst voorbereid

03 februari 2022

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt verzet van 1 juli 2022 naar mogelijk 1 oktober 2022 of uiterlijk 1 januari 2023. Daarmee wordt ook de aan de Omgevingswet gelieerde Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) uitgesteld tot de nader te bepalen invoeringsdatum. Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, stelt in zijn brief aan de Tweede Kamer dat om tot een verantwoorde en zorgvuldige inwerkingtreding van de Omgevingsweet te komen er meer tijd nodig is.

Oefenen met digitale systemen

Deze langere voorbereidingstijd is een voorwaarde om goed te kunnen oefenen met de digitale systemen die worden gebruikt bij de overheid. Ook medeoverheden en experts zien het nut in van een langere voorbereidingstijd en hebben dit in gesprekken met de minister laten weten. De minister bekijkt komende weken samen met de bestuurlijke partners welke datum wel verantwoord is om de Omgevingswet - en daarmee ook de Wkb - in werking te laten treden.

Voor Woningborg betekent het uitstellen van de aan elkaar gekoppelde wetten niet per definitie slecht nieuws:

 

“Het is belangrijk dat alle stakeholders goed zijn toegerust om zowel de Omgevingswet als de Wkb te kunnen uitvoeren. WTT zal deze ‘extra’ tijd gebruiken om samen met u maximaal voorbereid te zijn op de Wkb. Het biedt ook u de kans dat er nog kan worden geoefend”
Maurice Klaver
directeur Woningborg Toetsing & Toezicht

Aanmelden pilot WKI

Ter voorbereiding op de Wkb is bij Woningborg het Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI) ontwikkeld. Daarmee worden al veel proefprojecten gedraaid samen met bouwondernemers en gemeenten.

Een directeur van een bouwbedrijf vertelt op onze website over zijn ervaringen: “De wet op de kwaliteitsborging is een actueel thema omdat er nieuwe wetgeving op komst is waar we binnenkort mee te maken krijgen. Om onszelf daarop voor te bereiden draaien we een pilot met Woningborg Toetsing en Toezicht. Op die manier weten we aan wettelijke eisen we straks moeten voldoen."

Op de pagina 'in de praktijk' leest u meer ervaringen van bouwbedrijven met het WKI.

Meer weten? Neem contact met ons op:

Meerdere keuzes mogelijk
Woningborg pand.jpg
Woningborg Toetsing en Toezicht
Woningborg Toetsing en Toezicht