Oplevering woning.jpg

Uw verkopen vroegtijdig melden helpt bij een soepele planacceptatie

04 juli 2019

Heeft u het ook wel eens meegemaakt? U spaart 70% van uw verkopen op, stuurt alles in een keer naar Woningborg en dan blijkt dat het plan nog niet gereed is voor acceptatie. Wat kunt u hieraan doen?

Meld uw verkopen direct na de bedenktijd

In de (koop-/)aannemingsovereenkomst is vaak de verplichting opgeschort om verkopen binnen 2 weken na ondertekening in te sturen. Los van de opschorting in het contract, adviseren wij u om toch direct een kopie van de getekende (koop-/)aannemingsovereenkomst naar verkopen@woningborggroep.nl te sturen zodra de contractuele bedenktijd is verstreken. Zo hebben wij meer inzicht in de status van uw bouwplan en kunnen wij beter de juiste prioriteit aan uw plan geven. Door snelle toezending van uw stukken, helpt u de behandeling van uw plan zo soepel mogelijk te laten verlopen.