Dame in rolstoel.jpg

Uit jurisprudentie: rolstoeltoegankelijkheid

24 januari 2019

Rolstoeltoegankelijkheid realiseren zonder dat andere gebreken ontstaan.

Klachtomschrijving

De koper klaagt in dit vonnis over een te laag liggende garagevloer en –dorpel. Dit betekent:

 1. Strijdigheid met de overeenkomst (de bestrating van de oprit is gelijk met het niveau van de garagevloer zonder dat dit problemen oplevert).
 2. Er kan niet worden voldaan aan de Bouwbesluiteis van rolstoeltoegankelijkheid (max. 2 cm opstap) zonder dat andere problemen ontstaan.
 3. Nu de bestrating zodanig is aangelegd dat wel wordt voldaan aan de eis van max. 2 cm opstap, is een functioneel gebrek ontstaan (de garagedeur slaat tegen de bestrating).

Vordering van de koper

De koper eist € 7.000 om het functioneel gebrek te herstellen en € 2.000 voor juridische bijstand, drukwerk en bestede tijd.

Verweer van de ondernemer

De ondernemer stelt dat rolstoeltoegankelijkheid ook via de achterdeur mag worden gerealiseerd, wat uitvoerbaar is zonder extra kosten. En als de koper via de achterdeur de woning betreedt, is het hoogteverschil bij de voordeur acceptabel.

Toetsing door de arbiter

De oprit naar de garage en de bestrating bij de voordeur voldoen aan de eis van maximaal 2 cm opstap. De garagevloer ligt echter 8-9 cm lager zodat de garagedeur niet open kan, maar tegen de bestrating slaat. Deze uitvoering is strijdig met de deugdelijkheidseis (garantienormen).

Door de geringe afstand tussen voordeur en garagedeur is het hoogteverschil niet op acceptabele wijze overbrugbaar.

Opties die niet voldoen

 1. Het voorstel van de ondernemer om via de achterdeur de woning te betreden. Aangezien de achterdeur een openslaande terrasdeur is, voldoet het niet aan de eisen van rolstoeltoegankelijkheid.
 2. Een mogelijke oplossing met een draingoot voor de garage levert altijd een stoeprand op voor de garage. De koper hoeft dat niet te accepteren.
 3. Met verlaging van de inrit ontstaat strijdigheid met de eis van maximaal 2 cm opstap bij de voordeur.
 4. Een losse drempelplaat is geen acceptabele permanente oplossing en is esthetisch onacceptabel.
 5. Het verlagen van de bestrating aan de voorgevel met een hogere opstap bij de voordeur en de toegankelijkheid van de woning met een maximale opstap via de terrasdeuren is geen acceptabel alternatief. Want dat geeft een onacceptabel groot afschot en openslaande terrasdeuren zijn niet bedoeld als toegangsdeuren.

Definitief oordeel

Maatregelen om de toegankelijkheid bij de achtergevel op een acceptabel niveau te brengen zijn minstens gelijk aan de kosten voor het verhogen van de garagevloer. De arbiter wijst daarom het gevorderde bedrag (€ 7.000) toe. Ook omdat een onderbouwde betwisting door de ondernemer ontbreekt. De aanvullende vergoeding van € 2.000 wordt afgewezen.

Procedurekosten

De kosten van deze procedure (€ 4.632,79) zijn volledig voor de ondernemer. 
De koper krijgt de aanvraagkosten (€ 365) terug.

Aandachtspunten

 • Neem in het ontwerp en bij de uitvoering voldoende ruimte op om noodzakelijk afschot aan te brengen
 • Oneffenheden in loop- en rijvlak ter grootte van een stoeprand zijn onacceptabel
 • Functionele oplossingen kunnen esthetisch onacceptabel zijn en daarmee afwijsbaar
 • Tijdelijke oplossingen niet aanbieden als een definitieve oplossing
 • Eis rolstoeltoegankelijkheid is niet alleen realiseerbaar bij de hoofdentree, maar het moet dan wel een toegangsdeur zijn
 • Openslaande (terras-)deuren zijn geen toegangsdeuren, een opstaphoogte van 2 cm bij deze deuren maakt deze nog niet geschikt om te voldoen aan de eis van rolstoeltoegankelijkheid
 • Als een ondernemer geen onderbouwd verweer voert, neemt de arbiter bij schending van de garantienorm de vordering van de koper over

RvA-vonnis 81239  d.d. 20 december 2018