scheurvorming in laklaag.jpg

gedelamineerde gevelbeplating

17 april 2018

Regelmatig bespreken we een uitspraak van de Raad van Arbitrage. Dit keer over gedelamineerde gevelbeplating die moet worden vervangen.

Klacht van de koper 

Een woning is uitgevoerd met een grote 1-laagse aanbouw waarvan de gevels bekleed zijn met panelen hechthout (afm. 0,9 x 1,1 m2). Ze zijn transparant afgewerkt. Direct na oplevering zijn gebreken ontdekt en gemeld. De ondernemer heeft alle panelen vervolgens gedemonteerd, behandeld en opnieuw bevestigd. 

Twee jaar later constateerde de koper wederom ernstige gebreken. Het jaar erop heeft de koper onderhoud uitgevoerd maar de aangetaste panelen waren volgens hem niet behandelbaar. Hij heeft daarom 21 van de 38 platen omgedraaid. In het vierde jaar na oplevering heeft de koper deze gebreken bij de ondernemer gemeld. Het jaar daarop heeft hij dit ook nog eens schriftelijk vastgelegd.

De koper eist nu herstel of een vervangende schadevergoeding.

De ondernemer stelt de koper zelf verantwoordelijk voor de ontstane schade, omdat:   

1.  de koper de panelen heeft omgedraaid en daarmee onjuist heeft gemonteerd
2.  de koper de bestrating te strak tegen de beplating heeft aangelegd
3.  de koper geen onderhoud heeft uitgevoerd zoals het onderhoudsadvies voorschrijft

Voorbeeld scheurvorming in laklaag en in het fineer van het hechthout

Voorbeeld bestrating door koper te strak aangesloten op de gevelbeplating

Beoordeling van de arbiter

De arbiter laat onderzoek doen naar de gevelopbouw en detaillering.

Er wordt scheurvorming in de laklaag en fineer bij de niet-omgedraaide panelen geconstateerd. De materiaalkeuze en bouwfysische gevelopbouw (ventilatie) zijn volgens de arbiter correct. De toegepaste gevelpanelen zijn op zichzelf geschikt voor het doel waarvoor ze zijn bestemd (= garantienorm).

De gebreken zijn ontstaan doordat de randen van de panelen van oorsprong onvoldoende of slechts plaatselijk zijn afgewerkt. Daardoor vindt vochtopname plaats via de randen en ontstaat er verwering. De arbiter is van mening dat de schade geen verband houdt met het feit dat koper platen heeft omgedraaid. Ook de strak aansluitende bestrating waardoor ventilatie slechts gebrekkig kan plaatsvinden is niet de oorzaak van de schade. Ten aanzien van het gebrekkig onderhoud stelt de arbiter dat onderhoud niet kan dienen om werk te verbeteren dat van meet af aan ondeugdelijk is. En het voorgeschreven onderhoud is met name bestemd voor de plaatoppervlakten maar biedt geen soelaas voor de plaatranden.

De ondernemer dient alle aangetaste panelen te vervangen en daarbij te zorgen voor een goede waterdichte afwerking van de plaatranden. 

Advies van Woningborg

Hoe had het gebrek voorkomen kunnen worden? 

De plaatranden hadden tijdens de verwerking een kwalitatief goede waterdichte afwerking moeten krijgen. Het nauwgezet volgen van de verwerkingsvoorschriften en een adequaat toezicht op de uitvoering zijn hierbij erg belangrijk. Dat betekent controle van de aangeleverde bouwmaterialen (voldoende radius van de plaatranden) en het nagaan of de randen volledig en met een voldoende laagdikte zijn behandeld.

Geef onderhoudsadvies

Geef aan kopers advies over noodzakelijk onderhoud en instructies c.q. aandachtspunten die van belang zijn bij aanvullende werkzaamheden.
De ondernemer heeft een onderzoeksplicht na het melden van garantieklachten. Dat onderzoek kan divers zijn en op die basis kan een goed onderbouwde afwijzing volgen of een actieplan om de klacht duurzaam en deugdelijk te herstellen.