Lekkage plafond.jpg

Top 10 Bouwgebreken

15 februari 2019

Het aantal klachten over bouwgebreken is bij Woningborg de eerste 6 maanden van dit jaar toegenomen. Kopers hebben in deze periode meer dan 1.000 bouwklachten gemeld. Een stijging van 15% ten opzichte van 2017.

We hebben voor u de Top 10 in beeld gebracht. Herkent u de klachten? Regelmatig lichten we er één uit en bespreken we de knelpunten. Volg ons op LinkedIn en discussieer mee.

Top 10

1.         Lekkage plafond vanuit installaties
2.         Verwarming heeft onvoldoende capaciteit
3.         Dakbedekking laat los
4.         Scheuren in de binnenwand
5.         Deuren en ramen of hang- en sluitwerk functioneren niet
6.         Lekkage dak door neerslag
7.         Oneffenheden aan binnenwand bij oplevering
8.         Scheuren en vervuiling gevel
9.         Vloerafwerking is oneffen of onthecht
10.       Geluidshinder in relatie tot de buren