bouwteam.jpg

Status Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

14 mei 2019
De beslissing is gevallen: na een proces van jaren heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen waarbij de beoogde ingangsdatum is vastgesteld op 1 januari 2021.

Wat betekent dit voor u?

Met de inwerkingtreding van de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen veranderen de wettelijke eisen en aansprakelijkheid voor u. De belangrijkste wijzigingen:

 • Het publieke stelsel wijzigt in een gecombineerd publiek-privaatstelsel
 • Verplichte inschakeling van een private kwaliteitsborger door de bouwer / vergunninghouder
 • Verplichte verklaring van de kwaliteitsborger op het gerealiseerde bouwwerk as built (in plaats van as planned)
 • Informatieplicht aan de consument of en zo ja hoe de bouwer verzekerd/geborgd is
 • De definitie van het verborgen gebrek wordt aangepast in het voordeel van de consument waardoor de bouwer sneller aansprakelijk gesteld kan worden

Waar kan Woningborg Toetsing en Toezicht u mee ondersteunen?

U heeft nog uiterlijk anderhalf jaar om zich voor te bereiden op deze verandering. Dat kan met het Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI). De voordelen van het WKI:

 • Kwaliteit wordt onafhankelijk vastgesteld
 • Voorkom faalkosten: toetsing en toezicht op die momenten dat herstel nog mogelijk is
 • Geen dubbel werk in kwaliteitsborging en/of toezicht
 • Direct inzicht in status en voortgang
 • Instapklare programmatuur
 • Profiteer van onze kennis en ervaring

Woningborg Toetsing en Toezicht

Meer weten of starten met een pilot project?

Woningborg pand.jpg
Woningborg Toetsing en Toezicht
Woningborg Toetsing en Toezicht