Woningborg-Giesbers-WTT5.jpg

Samen voorbereid op invoering Wkb

28 juli 2021

Wat betekent dit voor u?

Op 12 juli verkreeg de ‘Motie Rietkerk’ instemming in de Eerste Kamer, waarmee de  Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) vanaf 1 januari 2023 stapsgewijs in zal gaan. Dit geldt voor alle bouwwerken vallend onder gevolgklasse 1. Met nog een klein half jaar te gaan, is het van belang dat alle partijen die met de wijzigingen van de Omgevingswet en de Wkb te maken krijgen, de tijd nemen om de laatste voorbereidingen te treffen. Vanuit Woningborg is Woningborg Toetsing en Toezicht (WTT) hierop voorbereid. Als een van de kwaliteitsborgers is WTT u hiermee graag van dienst.

Wat betekent de invoering van de Wkb voor u als klant?
Als partij in de bouw bent u onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit en bent u verplicht zorg te dragen voor onafhankelijke, private kwaliteitsborging. U bent vrij in uw keuze voor een instrument en kwaliteitsborger. Voorwaarde is dat de kwaliteitsborger erkend is door de Instrumentaanbieder. Enkel toegelaten instrumenten door de Tlokb (Toelatingsorganisatie voor instrumenten) kunnen ingezet worden.
 
Verandert er iets voor u als klant van Woningborg NV voor de certificering van uw projecten?
Zoals u gewend bent blijft Woningborg voor planacceptatie en certificering de projecten beoordelen op o.a. juridische, financiële en technische aspecten. Voor de technische beoordeling en planacceptatie gaat Woningborg o.a. gebruik maken van het kwaliteitsborgingsplan dat onder de Wkb door een erkende kwaliteitsborger is bekrachtigd. Het staat u vrij om een keuze te maken waar u de kwaliteitsborging onderbrengt. Uiteraard kunt u gebruikmaken van de jarenlange kennis en ervaring van Woningborg Toetsing en Toezicht (WTT).

“Met de invoering van de Wkb wordt het aanmeldingsproces gedigitaliseerd via een portaal en wijzigt de technisch acceptatie door o.a. gebruik te maken van het borgingsplan. Dit zorgt voor een gemakkelijke aanmelding van nieuwe bouwplannen.”
Nicolle van Rossum
Directeur Verzekeren

Wat heeft Woningborg Toetsing en Toezicht (WTT) u te bieden?
Met het Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI) hebben aannemers voortdurend zicht op eventuele risico’s binnen een project en vindt toetsing & toezicht plaats op momenten dat herstel nog mogelijk is. 

20220518-CN-2219_square-internetgebruik.jpg
"We kijken straks al mee tijdens het ontwerp van een project en controleren op de bouwplaats opnieuw of de aannemer de wet- en regelgeving goed toepast."
Maurice Klaver
Directeur WTT

Door de WKI-controles bij pilotprojecten heeft WTT veel aannemers stapsgewijs al voorbereid op de invoering van de Wkb. Het Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI) is goedgekeurd door de Tlokb. Kijk voor meer informatie over WTT en WKI op de website of LinkedIn.
 
Support in nadere voorbereiding op de Wkb
Wij begrijpen dat de invoering van het Wkb veel vragen bij u op kan roepen. De Wkb krijgt regelmatig aandacht in onze nieuwsbrieven en tijdens regiobijeenkomsten. Ook organiseren we via de Woningborg Academy kennissessies. Heeft u nu een vraag? Dan kunt u ons een mail sturen. Wij beantwoorden ze graag!

Woningborg pand.jpg
Woningborg Toetsing en Toezicht
Woningborg Toetsing en Toezicht