familie kavelbouw.jpg

Ontwikkelingen in de koopwoningenmarkt

05 december 2018

Welke invloed van de ontwikkelingen in de woningmarkt is te zien bij Woningborg? Een kort overzicht.

Het herstel op de woningmarkt in de afgelopen jaren heeft zich in 2018 niet doorgezet. Het aantal door Woningborg gecertificeerde nieuwbouwkoopwoningen is dit jaar (t/m oktober: 19.693) met 10% afgenomen ten opzichte van 2017 (totaal: 26.435). De verwachting is dat Woningborg voor 2018 uitkomt op zo’n 23.800, wat in de buurt komt van het aantal verkopen in 2016.

Dit jaar komt het aantal verleende vergunningen naar verwachting uit op zo’n 60 à 63.000, een behoorlijke afname ten opzichte van 2017 (bijna 68.000) en ver onder het gewenste niveau van 75.000 nieuwbouwkoopwoningen per jaar binnen het kader van de Nationale Woonagenda. Deze doelstelling wordt op dit moment lang niet gehaald en er is ook weinig perspectief dat dit volgend jaar wel zal lukken. Er is immers een groot tekort aan haalbare, harde bouwlocaties, maar ook aan vakmensen en materialen en componenten in de bouw.

Vooruitzichten 2019

We verwachten voor 2019 een stabilisatie op het niveau van dit jaar, dus zo’n 63.000 vergunningen. In elk geval veel te weinig om de krapte op de woningmarkt op te lossen. De vraag naar woningen is veel groter dan het aanbod en dat zorgt nog steeds voor (hard) oplopende prijzen.

De gemiddelde verkoopprijs ligt bij Woningborg op dit moment op € 308.000, circa 9% boven die van vorig jaar (€ 282.000). De gemiddelde aanneemsom (exclusief grond) bedraagt € 208.000 projectmatig en € 318.000 voor kavelwoningen. In 2017 lag het niveau op respectievelijk € 190.000 en € 294.000.