Nieuwe regelingen Nieuwbouw en Transformatie per 01-01-2020

19 december 2019

Per 1 januari 2020 zijn de nieuwe versies van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw en Transformatie met bijbehorende Bijlagen A van kracht. De nieuwe regelingen worden van toepassing op plannen die op of na 1 januari 2020 bij ons worden aangemeld. Nieuwe regelingen betekenen ook nieuwe modelovereenkomsten. Voor de aanmeldingen vanaf 1 januari 2020 zult u gebruik moeten gaan maken van één van deze nieuwe modellen. 

Modules

Vanwege de nieuwe 2020-versie van de Nieuwbouwregeling zijn de daaraan verwante aanvullende garantiemodules Inbraakveilige woning, PassiefBouwen Keur en Energie Prestatie Garantie hier redactioneel op aangepast. Wilt u vanaf 01-01-2020 bij uw aanmelding voor een nieuwbouwplan ook één of meerdere van deze aanvullende garanties van toepassing laten worden, dan zult u hiervan eveneens de 01-01-2020 versie moeten gaan gebruiken.

Geen consequenties voor t/m 31-12-2019 aangemelde plannen

Plannen die vóór 1 januari 2020 zijn aangemeld, blijven gewoon onder de werking van de Nieuwbouwregeling 2016 of de Transformatieregeling 2017, de bijbehorende Bijlage A en modelovereenkomsten vallen. De betreffende overeenkomsten blijven ook via onze website beschikbaar, maar kunnen straks dus niet meer gebruikt worden voor nieuwe planaanmeldingen vanaf 01-01-2020.

Alle producten per 01-01-2020 op een rij

Per 1 januari a.s. kennen wij de volgende producten:

  • Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2020 + Bijlage A (versie 01-01-2020) voor nieuwbouwkoopwoningen
    - Aanvullende garantiemodule Inbraakveilige woning, versie 01-01-2020
    - Aanvullende garantiemodule PassiefBouwen Keur, versie 01-01-2020
    - Aanvullende garantiemodule ‘Energie Prestatie Garantie’, versie 01-01-2020
  • Woningborg Garantie- en waarborgregeling Transformatie 2020 + Bijlage A (versie 01-01-2020) voor transformatieprojecten met koopwoningen
  • Woningborg Waarborgregeling Zakelijk 2015 voor zakelijke opdrachtgevers (zoals institutionele beleggers, woningcorporaties en zorginstellingen)
  • Woningborg Garantie- en waarborgregeling Verbouwingen 2015 voor verbouwingen aan de woning van een particuliere opdrachtgever