kalender met zandloper vertraging

Maurice Klaver over uitstel Wkb: Woningborg gaat door

28 april 2020

Maurice Klaver, directeur Woningborg Toetsing en Toezicht, over het uitstel van WKB

Wat vindt je van het uitstel?

Wij vinden het jammer. Woningborg zit volop in haar voorbereiding om klaar te zijn voor de invoering van de Wkb, hier gaan wij ook mee door. Iets extra tijd is wellicht behulpzaam, maar wij menen dat vooral ‘gewoon gaan doen’ de snelste leerschool is en dat de betrokkenen gezamenlijk prima in staat zijn de puntjes op de i te zetten.

Wat betekent dit nu voor Woningborg?

Woningborg zet haar voorbereidingen voort. Wij zijn al met diverse aangesloten bouwbedrijven gestart met het draaien van de eerste zogeheten WKI-projecten. Dit zijn projecten waar Woningborg Toetsing en Toezicht met behulp van het Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI) de kwaliteit borgt. Bouwers zien wel degelijk de voordelen van de Wkb en bereiden zich voor. Dat de Wkb nu iets later ingaat weerhoudt ons niet om hier samen mee door te gaan.

Critici stellen dat er een chronisch tekort is aan proefprojecten, wat is jullie mening daarover?

Het aantal proefprojecten geteld naar de letter van het convenant tussen de VNG en de minister is inderdaad beperkt. Echter er wordt wel al heel veel geoefend met de verschillende instrumenten, waaronder het Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI). Het betreft bouwondernemingen die zich juist graag willen voorbereiden op de Wkb en ook de meerwaarde ervan inzien. Echter enkel projecten waarvoor de vergunning nog niet was aangevraagd en afgegeven, vallen onder de definitie proefprojecten. Daar wringt de schoen enigszins, bouwbedrijven melden zich bij Woningborg Toetsing en Toezicht om een proefproject te starten, wij gaan vervolgens uiteraard het kwaliteitsborging traject in maar vaak is de vergunning al verstrekt en valt dit project niet onder de noemer proefprojecten zoals beoogd in het convenant.

Wij zouden alle gemeenten die actief de Wkb ondersteunen om proefprojecten te draaien daarom willen meegeven om bij de vergunningsaanvraag de betreffende aanvrager te vragen of zij reeds een kwaliteitsborger in de hand hebben genomen waarmee dit project als proefproject kan fungeren. 

Maurice_0018.jpg
Maurice Klaver
Maurice Klaver