idee.jpg

Dwarsliggend steigermateriaal

05 maart 2019

Voor de termijn “..% te declareren na het waterdicht maken van het dak van de woning” dient niet alleen het dak van de woning gereed te zijn, maar ook de dakafwerking van een erker en/of aangebouwd bijgebouw (zoals een garage, carport, berging en/of bijkeuken) als deze elementen tot de basiswoning behoren.
In de praktijk gebeurt het regelmatig dat de dakafwerking van dergelijke aanbouwen als gevolg van aanwezig steigermateriaal rondom de woning (ver) achterblijft ten opzichte van het dak van de woning zelf. Veel ondernemers houden in hun termijnregeling geen rekening met deze omstandigheid, waardoor de betreffende termijn pas gefactureerd mag worden als alle dakafwerkingen gereed zijn, wat meestal veel later is dan wenselijk.

U kunt dit voorkomen door de termijn in het vervolg als volgt op te nemen in de overeenkomst

“20% (of 10% of 30% afhankelijk van het standaardpercentage) minus  € ..., te declareren na het waterdicht maken van het dak van de woning, behoudens het dak van de garage/carport/ berging/bijkeuken/erker**.

Het bedrag ad. € ... te declareren na het waterdicht maken van het dak van de garage/carport/berging/bijkeuken/erker**.”

(** Aangeven wat van toepassing is).

Het bedrag dat in mindering strekt dient uiteraard in verhouding te staan tot de kosten van de nog uit te voeren werkzaamheden.

Meerwerk

Vloeit het aangebouwde bijgebouw en/of de erker voort uit meerwerk dat na het sluiten van de aannemingsovereenkomst is overeengekomen, dan maakt het dak van deze meerwerkonderdelen deel uit van de aparte termijnregeling voor het meerwerk. De termijn ‘te declareren na het waterdicht maken van het dak van de woning’ heeft in dat geval wel alleen betrekking op het dak van de woning zelf.