Impact corona op de bouw - Bouw gaat door zoals gepland!

14 januari 2021

Woningborg vroeg haar ingeschreven bouwondernemingen, kopers en overige relaties naar de huidige en verwachte impact van corona op de bouw ten opzichte van bouwplannen, voortgang en personeelsbezetting en de verwachtingen voor de woningmarkt. Zoals we ook in mei 2020 hebben gevraagd. Wat zijn de verschillen ten opzichte van toen?

Bekijk hieronder de resultaten van de vragenlijst afgenomen eind 2020. De verschillen en overeenkomsten in vergelijking met de resultaten van mei 2020, zijn tevens voor u meegenomen in de infographic.

77% ZIET BEPERKT EFFECT OP DE BOUW
Het effect van corona op de voortgang van de bouw is aanwezig maar blijft gelukkig beperkt. We zien een lichte stijging qua verwachting vergeleken met mei 2020, dat levertijden enigszins impact gaan hebben op de voortgang van de bouw. 49% verwacht echter geen grote aanpassingen op de planning. 93% geeft aan met een normale bezetting van eigen personeel te werken en dat 90-100% van de leveringen plaatsvinden.

ORDERPORTEFEUILLE IS VOOR MEER DAN DE HELFT GELIJK GEBLEVEN OF ZELFS GESTEGEN
46% geeft aan de totale omzet van de orderportefeuille in 2021 nu voor 80-100% gevuld te hebben. Voor meer dan de helft is dit percentage gelijk en voor 22% zelfs iets hoger dan vorig jaar rond deze tijd. Ook qua omvang van de orderportefeuille voor woningen in de afgelopen 6 maanden, zien we dat deze voor de meesten gelijk is gebleven of dat deze zelfs is gestegen.

Klik hier voor de infographic van de resultaten van eind 2020.

Voor de infographic van de resultaten van mei 2020 klik hier.