Oplevering woning.jpg

Meld uw opleveringen

22 februari 2019

Het komt regelmatig voor dat Woningborg-deelnemers bij planacceptatie tegen de grens aanlopen van het toegekende obligobedrag. Wat kunt u hieraan doen?

Direct na oplevering het proces verbaal van oplevering mailen

Regelmatig blijkt er achterstand te zijn in het opsturen van de opleveringen. Het verwerken van een oplevering geeft uiteraard weer wat ruimte in het obligo. Het is dan ook belangrijk dat u zo snel mogelijk na oplevering het proces verbaal van oplevering per e-mail stuurt naar opleveringen@woningborggroep.nl.

Een veel voorkomend misverstand is dat ondernemers denken dat het proces verbaal van oplevering pas naar Woningborg kan na de tweede oplevering. Dat is niet juist. Direct na de eerste oplevering mailt u het ons.

Als er van een rij van 6 woningen er 3 zijn opgeleverd, mailt u deze 3 direct aan Woningborg. U spaart dus geen processen verbaal van oplevering op.

Wat moet er op het proces verbaal staan?

Op het proces verbaal vermeldt u de volgende gegevens:

  • Nummer Woningborg-certificaat
  • Gegevens verkrijger (naam, adres, postcode, plaats)
  • Gegevens woning (bouwnummer, adres, postcode, plaats)
  • Gegevens bouwonderneming
  • Opleverdatum
  • Ondertekening

Hoe zit het met de oplevering van gemeenschappelijke ruimten?

Een ander aandachtspunt is de oplevering van de gemeenschappelijke ruimte bij appartementen. Het is aan te raden ook dit proces verbaal van oplevering zo spoedig mogelijk naar Woningborg mailen.