Juni 2020 deadline jaarrekening 2019

02 december 2019

Turbulente tijden in de bouwsector en de daarmee gepaard gaande risico-ontwikkeling houden aan. Daarom heeft de directie van Woningborg besloten dat van het boekjaar 2019 de gevraagde jaarrekeningen uiterlijk 30 juni 2020 bij Woningborg moeten zijn ontvangen.

Het spreekt vanzelf dat, als er sprake is van een gebroken boekjaar, de termijn evenredig opschuift. Het niet tijdig insturen van de jaarrekening kan gevolgen hebben voor de nog te accepteren bouwplannen.

Waarom nu al deze informatie?

Wij informeren u nu al hierover zodat u er rekening mee kunt houden bij het maken van planningsafspraken met uw accountant over de jaarrekening 2019.

Concept jaarrekeningen

Soms zijn de definitieve jaarrekeningen nog niet gereed maar bent u al wel in het bezit van concept jaarrekeningen. In dat geval vragen we u ook deze zo snel mogelijk naar ons te mailen. De definitieve goedgekeurde jaarrekeningen mailt u dan later alsnog naar ons.

Mailen naar jaarrekening@woningborggroep.nl

U kunt zowel de definitieve als de concept jaarrekeningen mailen naar jaarrekening@woningborggroep.nl met vermelding van het inschrijfnummer en/of het concernnummer.