2020 12 16 Oosterwold FP foto 3.jpg

Flevo Bouwmaatschappij bouwt woningen af van failliet Hettebouw

17 december 2020

Goed nieuws voor de huiseigenaren met woningen die in aanbouw waren bij het failliete bouwbedrijf (Almere) Hettebouw. Woningborg heeft overeenstemming bereikt met Flevo Bouwmaatschappij voor het afbouwen van circa 100 woningen.

Half augustus werden Hettebouw en Almere Hettebouw failliet verklaard. 8 bouwprojecten gebouwd met een Woningborg-certificaat werden stopgezet. De bouw liep op dat moment al ver achter op de planning. Ondanks vele interventies en intensivering van toezicht op de bouwplaats moesten bewoners en Woningborg lijdzaam toezien hoe de vertraging opliep op de bouwplaats. Direct nadat de curator op 5 oktober de weg had vrijgemaakt, heeft Woningborg de regie op zich genomen om de schade af te handelen.

In 2 maanden tijd heeft Woningborg alles op alles gezet om de eigenaren duidelijkheid te geven. Dit heeft nu, na zorgvuldige inventarisatie en onderhandeling, geleid tot overeenstemming met Flevo Bouwmaatschappij. Deze nieuwe onderneming is opgezet uit de ervaren bedrijven Van Pijkeren Bouw uit Ommen en Evertsen Bouw uit Zwolle. Degelijke familiebedrijven die al jaren bij Woningborg zijn aangesloten en als zeer betrouwbaar bekend staan. Woningborg heeft er alle vertrouwen in dat Flevo Bouwmaatschappij in staat is om dit project tot een goed eind te brengen.

De bouw wordt zo snel mogelijk opgestart. Om geen onnodige vertraging te veroorzaken heeft Woningborg vooruitlopend op het sluiten van een overeenkomst, eerder deze maand zelfs al toestemming verleend voor het plaatsen van de casco’s van een deel van de woningen. Direct na de jaarwisseling worden kopers-bijeenkomsten georganiseerd op een wijze die voldoet aan de op dat moment geldende Corona maatregelen. Daarnaast worden de eigenaren komende tijd allemaal benaderd om hun persoonlijke situatie te bespreken.

Bekijk ook het interview bij Omroep Flevoland