Enquete impact Corona maatregelen onder top 50

08 april 2020

85% verwacht dat bouw doorloopt komende maand, 40% dient wel minder plannen in. 

Woningborg informeerde bij haar top 50 deelnemende bouwondernemingen wat zij nu al merken van de maatregelen rondom Corona. Dit is onderdeel van een bredere inventarisatie. Wat valt op?

Voortgang bouwactiviteit

In de eerste weken dat maatregelen van kracht zijn, geeft 37% aan dat de maatregelen een beperkt effect op de voortgang hebben gehad, 63% zegt zelfs nagenoeg geen effect te merken. Bij alle geïnterviewde partijen wordt in hoofdzaak nog geleverd. Wel worden meer leveringsproblemen verwacht. In de komende maand verwacht 85% dat de bouw grotendeels zal doorlopen met een beperkte vertraging.

Personeel

Onder eigen personeel is de bezetting conform normaal. Een kleine 20% geeft aan dat onderaannemers en zzp-ers beperkt aanwezig zijn. Het betreffen vooral de buitenlandse medewerkers, die huiswaarts zijn gegaan.

Nieuwe plannen en verkopen

Opvallend is dat ruim 40% aangeeft onder de huidige omstandigheden minder plannen aan te melden. Ook geeft ruim 20% minder animo voor nieuwe verkopen te zien. 

De resultaten zijn gebaseerd op de eerste weken van de maatregelen tegen verspreiding van Corona. Wij verwachten dat de inventarisatie meer impact zal laten zien als we deze op een later moment herhalen. De inventarisatie wordt ook nog uitgebreid naar andere deelnemers.