Bouwers zien de toekomst positief tegemoet

25 mei 2020

De bouw draait goed door. Dit blijkt ook weer uit een enquête die Woningborg in mei hield onder 220 bouwondernemers, makelaars en projectontwikkelaars.

 

98% verwacht nieuwe bouwplannen op te starten

Het beeld voor de toekomst is overwegend positief. 98% verwacht nieuwe bouwplannen op te starten, waarvan slechts 29% een vermindering of enige vertraging verwacht. Geen enkel bedrijf maakt zich direct zorgen over een faillissement. 22% geef aan zich in de toekomst mogelijk zorgen te maken als nieuwe plannen en/of verkopen structureel zouden gaan uitblijven. Dit is niet de verwachting want bij 62% lopen de verkopen door als gepland. Slechts 22% ervaart daadwerkelijk afzeggingen.

 

Corona-maatregelen hebben minimale impact op de bouwplaats

In tegenstelling tot veel berichten in de media geven de bij Woningborg aangesloten ondernemers aan dat de corona-maatregelen een minimaal effect hebben op de voortgang van de bouw. Bij 87% van ondernemingen vinden leveringen conform planning plaats. 95% werkt met een normale bezetting van eigen personeel. Ook bij bijna 80% van de onderaannemers/zzp-ers is de bezetting normaal. Bij minder dan 2% wordt grote impact verwacht op de planning de komende maanden.