juridisch.jpg

Corona-specifieke artikelen opnemen in de overeenkomst?

25 maart 2020

Woningborg krijgt veel vragen over hoe de gevolgen van de Coronacrisis beperkt kunnen worden. Vragen of boetes bij overschrijding of opschorting bouwtijd kunnen worden uitgesloten of dat een aanvullend artikel in de overeenkomst kan worden opgenomen om aansprakelijkheid bij gevolgen van Corona uit te sluiten.

Wij zien het als onze maatschappelijke taak om in deze onvoorspelbare tijd klaar te staan voor bouwondernemingen maar ook voor kopers. Op korte én lange termijn. We bieden ondersteuning met het geven van informatie en blijven doorgaan met het accepteren van plannen. Daarbij is het essentieel dat de belangen van bouwondernemingen en kopers in evenwicht blijven.

Woningborg wil er zo goed mogelijk voor zorgen dat bouwers en kopers in deze omstandigheden niet tegenover, maar naast elkaar staan. De afgelopen dagen hebben wij intensief overleg gehad met zowel consumenten- als brancheorganisaties om gezamenlijk tot een sector-brede oplossing te komen, zowel voor lopende als voor nieuwe projecten.

 

Lopende projecten

Voor overeenkomsten die al gesloten zijn, is het niet mogelijk om alsnog aanvullende artikelen in te voeren. De bouwonderneming kan in deze situatie beroep doen op overmacht. Als een overmacht-situatie dreigt is het belangrijk om de koper hierover te informeren. NVB, Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers heeft een uitgebreid artikel geplaatst inzake overmacht.   

Nieuwe projecten

Een aanvullend artikel zou alleen ingevoerd kunnen worden voor nieuwe overeenkomsten. Zoals gezegd staat een evenwichtige belangenverdeling tussen bouwonderneming en koper voorop. Een artikel dat alle aansprakelijkheid van de onderneming uitsluit past daar niet in. Een dergelijk artikel is ook niet nodig want de huidige modelovereenkomsten van Woningborg bieden voldoende mogelijkheden om op een verantwoorde wijze risico’s aan te gaan.

Opschortende voorwaarden

De overeenkomsten van Woningborg kennen opschortende voorwaarden. Alleen indien deze opschortende voorwaarden zijn vervuld, waaronder “planacceptatie Woningborg”, komt de overeenkomst tot stand. De termijn waarbinnen de opschortende voorwaarden vervuld moeten worden bedraagt 9 maanden. Als de overeenkomst tot stand is gekomen geldt een termijn van 6 maanden waarbinnen de bouw dient te starten. Als vandaag dus een overeenkomst wordt getekend moet uiterlijk 15 maanden later de bouw starten. Dit biedt ruimte als de start van de bouw vertraagd wordt vanwege de impact van het coronavirus.

Werkbare werkdagen

Daarnaast raden wij bouwondernemingen aan in de berekening van het aantal werkbare werkdagen rekening te houden met langere doorlooptijden. Op dit moment is al duidelijk dat processen langer duren dan voorheen door minder personeel, minder materialen en andere oorzaken gerelateerd aan bestrijden van het Coronavirus. Neem dit effect gelijk mee in de werkbare werkdagen, zodat het aantal opgegeven dagen aansluit bij de werkelijkheid.

Eigen artikelen

Veel ondernemers hebben een eigen aanvullend artikel opgesteld waarin de gevolgen van de Coronacrisis worden beperkt. Woningborg acht een aanvullend artikel niet nodig, zoals we hierboven uitleggen, en zal dan ook geen akkoord geven om een eigen artikel in de overeenkomsten op te nemen.

 

Oplevering

Wat kun je doen als de reeds aangekondigde oplevering van de woning ten gevolge van de overheidsvoorschriften en/of -maatregelen en/of -adviezen vanwege het Coronavirus moet worden opgeschort. Is de bepaling over de (gefixeerde)schadevergoeding uit de algemene voorwaarden van toepassing?

In de uitzonderlijke situatie waarin onze maatschappij zich nu bevindt, kan het een suggestie zijn om een voorbehoud te maken bij het versturen van de uitnodiging voor de oplevering. Deze uitnodiging dient 14 dagen van tevoren verstuurd te worden. Dat voorbehoud kan zijn, dat de bepaling over de (gefixeerde)schadevergoeding niet van toepassing is, wanneer de oplevering door overheidsvoorschriften en/of -maatregelen en/of -adviezen in verband met het Coronavirus niet door kan gaan. Het is echter niet met zekerheid te zeggen dat deze zienswijze in stand blijft in een eventuele procedure.

In het algemeen is het aan te raden in ieder geval een goede vastlegging te maken van de ontwikkelingen van de projecten en de oorzaken die vertraging ten gevolge hebben.

Vragen

Mocht u nog specifieke vragen hebben over dit onderwerp, stel deze via jz@woningborggroep.nl. Wij zullen deze zo spoedig mogelijk beantwoorden.