inspecteur bouwplaats-shutterstock_738909517.jpg

Bouwplaatsinspecties en metingen tijdens Corona maatregelen

01 april 2020

Bouwplaatsinspecties en metingen gaan waar mogelijk door. Hierbij willen wij u en onze medewerkers bij het uitvoeren van deze werkzaamheden op bouwplaatsen of in inmiddels bewoonde woningen zo goed als mogelijk vrijwaren van situaties waarbij een eventuele besmetting met het Coronavirus kan plaatsvinden. De gezondheid van u en onze medewerkers hebben voor ons de hoogste prioriteit.

Wij verwachten dat u de maatregelen zoals aangegeven in het Protocol "Samen veilig doorwerken' van de rijksoverheid al naleeft.

Aanvullende voorwaarden bij een bezoek op locatie:

  • In lijn met de verplichtingen in winkels en het OV kan de medewerker van Woningborg u bij aankomst op de bouwplaats een uitleg vragen over de door u en/of uw organisatie genomen maatregelen vanuit het protocol “Samen veilig doorwerken” .
  • De uitvoerder dient telefonisch bereikbaar te zijn voor eventuele vragen van onze medewerkers.
  • Indien de uitvoerder niet aanwezig of beschikbaar is, dient een andere medewerker te worden aangewezen die de medewerker van Woningborg te woord kan staan.
  • Het te woord staan van de medewerker van Woningborg dient bij voorkeur buiten te geschieden en anders in een ruimte waar zich zo min mogelijk personen bevinden, of de ruimte dient zodanig groot te zijn dat er de door het RIVM gestelde minimale afstand van 1,5 meter tussen personen kan worden nageleefd.
  • De medewerker van Woningborg kan op basis van zijn eerste inschatting van o.a. het aantal mensen wat zich op de bouwplaats begeeft aangeven dat het gewenst is dat er een medewerker van het bouwbedrijf meeloopt tijdens de inspectie om te zorgen voor de minimale afstand van 1,5 meter tussen hem en overige aanwezigen op de bouwplaats.

Bij aankomst op de bouwplaats zal door de Woningborg medewerker een globale inschatting worden gedaan waarbij hij bepaalt of hij zijn werkzaamheden veilig kan uitvoeren. Indien bij deze inschatting of tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden blijkt dat bovenstaande richtlijnen niet worden nageleefd zullen de werkzaamheden niet uitgevoerd of gestaakt worden.

Wij vertrouwen op uw medewerking en begrip. Samen kunnen we de bouw open houden.