leidingwerk in de spouw niet zo.jpg

Technische tip: Leidingwerk in de spouw

21 januari 2019

Leidingwerk in de spouw levert in de praktijk een valse spouw op. In de NPR 2068, behorend bij de Bouwbesluitnorm NEN1068, Thermische isolatie van gebouwen wordt aangegeven, dat er geen leidingwerk opgenomen mag worden in de geïsoleerde buitenspouw. Bij leidingwerk voor een eventuele buitenlamp en/of een buitenkraan behoort de spouw haaks te passeren.

Niet zo

Maar zo