Woningborg Zakelijk.jpg

Alternatief voor een bankgarantie

19 november 2019

Tot 2015 was een bankgarantie voor (institutionele) beleggers, woningcorporaties, zorginstellingen en andere zakelijke opdrachtgevers in de woningbouw de enige manier om zich in te dekken tegen het risico van een aannemer of ontwikkelaar die failliet gaat. Dankzij de introductie van het Woningborg Certificaat Zakelijk is er sindsdien een alternatief dat verder gaat.

Vanouds richtte Woningborg zich op de particuliere markt. Jaarlijks worden ongeveer 24.000 nieuwbouwwoningen, oftewel 70 procent van alle nieuwbouwwoningen, gebouwd onder Woningborg-garantie. Inmiddels zijn meer dan één miljoen woningen gerealiseerd met een Woningborg-certificaat. “Onze certificaten brengen zekerheid,” vertelt Leendert Maris, directielid van de Woningborg Groep. “Voor particulieren is het een veilig idee dat de belangrijke risico’s bij het bouwen van een woning zijn afgedekt. Sinds de introductie in 2015 bieden we die zekerheid ook aan zakelijke opdrachtgevers, zoals beleggers, woningcorporaties, zorginstellingen.”

Volgens Imke Swierstra, als projectmanager Zakelijk verbonden aan Woningborg, verschilt het particuliere certificaat qua systematiek in grote lijnen niet van het zakelijke certificaat. “Tijdens de vastgoedcrisis kwam de vraag van beleggers die werden geconfronteerd met omvallende aannemers: kunnen jullie voor ons niet net zoiets ontwikkelen als wat jullie particulieren aanbieden? Dat hebben we gedaan.” Maris knikt. “Alleen gaat het verder. Zo is ook de Wet Keten Aansprakelijkheid afgedekt, iets waar particulieren niet mee te maken hebben.”

Ontzorgen

Volgens Swierstra biedt het Woningborg Certificaat Zakelijk veel meer dan de bankgarantie waar zakelijke opdrachtgevers in de woningbouw het voorheen mee moesten doen. “Onze uitkering is in feite een dekking in natura. Als een aannemer failliet gaat zorgen wij dat de woningen worden afgebouwd, zonder extra kosten. Dat betekent dat de initiële investering voor 100 % is veiliggesteld. Dat gaat dus veel verder dan een bankgarantie van 5 % of 10 %, die ook nog eens op de liquiditeit van aannemers drukt.”

 “Anders dan bij een bankgarantie, ontzorgen wij de opdrachtgever volledig”, benadrukt Maris. “En 100 % is bij ons 100 %: als de bouwkosten in de tussentijd zijn gestegen, en dat doen ze al jaren fors, dan zijn ook deze meerkosten afgedekt door het Woningborg Certificaat Zakelijk.”

Swierstra voegt er aan toe dat het Woningborg Certificaat Zakelijk niet hoeft te stoppen bij de oplevering of aan het einde van de onderhoudstermijn. “Naast afbouw kunnen wij ook herstel van gebreken waarborgen, tot een maximale termijn van 10 jaar en tot 50 % van de aanneemsom.”

 

Leendert Maris
Anders dan bij een bankgarantie, ontzorgen wij de opdrachtgever volledig
En 100% is bij ons 100%: als de bouwkosten in de tussentijd zijn gestegen, en dat doen ze al jaren fors, dan zijn ook deze meerkosten afgedekt door het Woningborg Certificaat Zakelijk.
Leendert Maris
directielid Woningborg

Kwaliteit en betrouwbaarheid

De afgelopen jaren bewees het Woningborg-certificaat bij enkele faillissementen zijn waarde. In de zakelijke markt kwamen in 2018 bouwprojecten met in totaal circa 6.000 huurwoningen tot stand met het Woningborg Certificaat Zakelijk, terwijl er ook in de utiliteitsbouw inmiddels enkele malen een beroep op is gedaan. “Alles valt of staat met de kwaliteit en betrouwbaarheid van het certificaat en de systematiek,” analyseert Maris. “Daar investeren we dan ook voortdurend in. Het Woningborg Certificaat Zakelijk is in feite een soort keurmerk voor zowel aannemers als bouwprojecten.”

Volgens Swierstra wordt ieder bouwplan door Woningborg gecontroleerd, zowel technisch als financieel, en wordt iedere aannemer gescreend. “De schat aan data die dat oplevert op technisch vlak koppelen we ook terug naar de aannemers die bij ons zijn ingeschreven. Dat voorkomt faalkosten.”

Maris verwacht dat Woningborg zijn marktaandeel in de zakelijke woningbouwmarkt de komende jaren zal versterken, met in dat marktsegment een stijgend aantal huurwoningen dat met het Woningborg Certificaat Zakelijk wordt gerealiseerd. “In de huidige en toekomstige marktomstandigheden, biedt ons certificaat mede dankzij de waarborg voor herstel van gebreken een duurzame zekerheid waar je als opdrachtgever eigenlijk niet meer zonder kunt.”

Meer informatie over het Zakelijk Certificaat

Neem contact op