Wytzejan de Jong Woningborg

5 vragen aan..... Wytzejan de Jong

13 februari 2020

Sinds 1 januari 2020 is Wytzejan de Jong algemeen directeur bij Woningborg. Tijd om verder kennis te maken.

1. Waarom heb je voor Woningborg gekozen?

Om te beginnen, de maatschappelijke relevantie van Woningborg. Ik vind het fantastisch om te werken voor een bedrijf dat midden in de maatschappij staat en een significante rol speelt richting bouwondernemers en consumenten. Daarnaast werd ik getriggerd door de wens om  een volgende fase in te gaan. Woningborg wil haar leidende marktpositie handhaven op het gebied van de certificering en daarnaast met Woningborg Toetsing & Toezicht klanten helpen met de implementatie van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Zo willen we nog meer bijdragen aan kwaliteit en het verlagen van faalkosten. Tenslotte ben ik zeer geïnteresseerd in de bouwwereld en de ontwikkelingen in de branche. Dan denk ik aan innovatie in het bouwproces, duurzaamheid, maar ook het tekort aan mensen en het stikstofdossier.

2. Wat is je achtergrond?

Rode draad in mijn carrière is het vernieuwen van bedrijven. Ik heb bij verschillende financiële instellingen gewerkt: van De Hypotheker, ASR verzekering tot ABN AMRO. Zo heb ik, als directievoorzitter bij De Hypotheker, de transformatie uitgevoerd naar een moderne benadering met nieuwe producten, een nieuwe huisstijl en een volledige nieuwe state of the art ICT-omgeving. Dit was een complexe operatie, waarbij het van belang was om de winkel open te houden terwijl de verbouwing gaande was. Uiteraard gaat een dergelijk grote operatie nooit zonder slag of stoot, maar ik kijk met een trots gevoel terug op het bereikte resultaat.

3. Wie is Wytzejan naast het werk?

Ik ben geboren en getogen Fries en heb HTS Elektrotechniek en Bedrijfskunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tegenwoordig woon ik in Baarn met mijn vrouw en kinderen van 4 en 6 jaar. Mijn grote hobby is watersport, dat doe ik graag met mijn familie en vrienden. Ik hou van open en transparante communicatie. Ik kan slecht tegen mijn verlies. Dat is thuis wel eens lastig, aangezien ik niet echt te porren ben voor spelletjes. Verder hou ik erg van gezelligheid en heb ik ondanks mijn Friese roots zeker een bourgondische inslag.

4. Wat is je eerste indruk van Woningborg?

Wat me opvalt is dat bij Woningborg veel vriendelijke en betrokken mensen werken met een lang dienstverband. Het is een zeer degelijk bedrijf met een hoog kennisniveau, een enorme schat aan ervaring en hoge mate van professionaliteit. In de afgelopen 40 jaar zijn meer dan 1 miljoen woningen gecertificeerd; Woningborg heeft het afgelopen jaar circa 22.000 certificaten verstrekt. Op dit moment worden in opdracht van Woningborg 470 woningen afgebouwd, waardoor kopers ondanks een faillissement toch kunnen rekenen op hun huis.

Ik vind het opmerkelijk dat Woningborg zo bescheiden is in haar uitingen. Onze meerwaarde is dat we dé autoriteit zijn in waarborgen van bouwprojecten. Circa 70% van alle nieuwbouwkoopwoningen in Nederland wordt door ons gegarandeerd. We hebben enorm veel kennis op juridisch vlak en op het gebied van kwaliteitsborging van woningbouw. Dat mogen veel meer mensen weten.

5. Wat zijn je ambities?

Ik heb 3 pijlers voor de toekomst:

Ten eerste wil ik Woningborg als verzekeraar verder ontwikkelen naar een duurzaam model, dat rekening houdt met innovaties en maatschappelijke relevantie. Denk bijvoorbeeld aan prefab-woningen en nieuwe bouwtechnologieën zoals het 3d printen van (delen van) woningen. Wat betekent dit voor de huidige producten en op welke wijze blijven wij aansluiten bij de markt? Hoe kunnen we nog meer toegevoegde waarde bieden?

Ten tweede vind ik het belangrijk de kwaliteit in de bouw mede vorm te geven. Met de komst van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) neemt dit onder het label Woningborg Toetsing en Toezicht een prominente plaats in. Ik wil benadrukken dat ik het ontzettend belangrijk vind dat we met elkaar blijven samenwerken in het bewerkstelligen van een soepele implementatie van deze wet. Woningborg heeft zitting genomen in de regiegroep kwaliteitsborging, waardoor we de actuele ontwikkelingen nauwgezet kunnen volgen.

Tot slot wil ik de zichtbaarheid van Woningborg als bedrijf met al haar kennis en kunde vergroten. Dat geldt voor de bouwondernemingen maar ook richting de consument.

Ik zie het als een geweldige uitdaging Woningborg naar een volgende fase te brengen en met de organisatie bij te dragen aan het succes van bouwondernemers en de kwaliteit van gebouwen in Nederland.