Vincent Sleper.jpg

5 vragen aan... Vincent Sleper

22 januari 2019

Bouwkundig adviseur Vincent Sleper is aan het woord over zijn werkzaamheden bij Woningborg Advies.

1. Wat houdt het werk als bouwkundig adviseur voor Woningborg Advies in?

Als bouwkundig adviseur bezoek je diverse bouwwerken. Ik ben zowel betrokken bij transformaties als bij nieuwbouw. Als ik word ingezet op een transformatieproject, voer ik eerst een zogenaamde 1e opname uit. Bij dit bezoek informeer ik de bouwondernemer over de eisen die Woningborg stelt aan transformaties en we (soms gaat de bouwplantoetser mee) wijzen hem op aandachtspunten in het gebouw. Vervolgens maak ik het rapport van de eerste opname die samen met de plantoets wordt opgestuurd naar de opdrachtgever. Krijgt Woningborg Advies opdracht om inspecties uit te voeren dan worden voor een project, afhankelijk van de grootte van het project, een aantal inspecties ingepland. Er wordt advies gegeven met betrekking tot goed en deugdelijk werk en gecontroleerd op de eisen die zijn opgenomen in bijlage A van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Transformaties. Uiteraard dient het bouwwerk ook te voldoen aan het Bouwbesluit. Verder voeren we bij Woningborg Advies metingen uit. Bijvoorbeeld op het gebied van geluid en luchtdichtheid en we voeren infraroodinspecties van gevels en daken uit.
Voor nieuwbouwprojecten gelden dezelfde werkzaamheden, met uitzondering van de eerste opname.

2. Wat maakt je werk uitdagend?

De variatie aan werkzaamheden en de materie binnen met name transformatieprojecten vind ik erg interessant. De uitdaging zit ‘m er vooral in, indien nodig, de aannemer zo ver te krijgen om bepaalde zaken toch beter c.q. anders uit te voeren. Dat hij inziet waarom sommige punten beter anders kunnen worden uitgevoerd en dat hij het eens is met het advies. Als bouwkundig adviseur kun je jouw advies niet afdwingen, zoals een opzichter dat kan.

3. Hoe ben je bij Woningborg terecht gekomen?

In juli 2015 liep een groot project af (Oostpoort Amsterdam) waar ik als opzichter werkzaam was. In deze crisisperiode was geen nieuw werk voorhanden en ging de detacheerder waarvoor ik werkte failliet. Uiteraard ging ik op zoek naar een nieuwe baan en een oud-collega tipte mij via LinkedIn over de vacature bij Woningborg Advies. En hier werk ik dus nog steeds met veel plezier.

4. Heb je nog tips voor bouwondernemingen?

Houd de kwaliteit hoog en doe meer dan vereist is. Op transformatieprojecten verwachten kopers dezelfde kwaliteit als bij nieuwbouwprojecten, zeker op het gebied van geluid. Gezien de prijs die voor veel appartementen in transformatieprojecten moet worden betaald, is dit ook niet zo gek. De eisen zijn, ondanks de aanvullende eisen van de bijlage A, nog steeds lager dan bij nieuwbouwprojecten. Met name op het gebied van contactgeluid komen er klachten voor ondanks dat uit de metingen blijkt dat er wel aan de eisen in bijlage A voldaan wordt.

Voor nieuwbouwprojecten geldt uiteraard ook dat goede kwaliteit reclame voor het bedrijf is.

Een algemene tips voor de branche in relatie tot het grote personeelstekort en de behoefte aan meer huizen zou kunnen zijn: investeer in het imago en maak het aantrekkelijker om in deze branche te werken. Kijk ook naar de beloning van medewerkers die met hun handen het werk doen. Daarnaast is het denk ik belangrijk dat je mensen doorgroeimogelijkheden biedt.
Wat bij sommige bouwbedrijven al gedaan wordt is het intern opleiden van b.v. metselaars. Deze mensen zijn uit diverse branches afkomstig en zijn op zoek naar ander werk. Door deze groep intern op te leiden hoopt men ze enthousiast te maken en aan het bedrijf te binden.

Het verder prefabriceren van de bouw kan ervoor zorgen dat er sneller en economischer gebouwd kan worden.

5. Wil je nog iets kwijt over je werk buiten Woningborg?

In mijn vrije tijd werk ik graag met mijn handen. Thuis ben ik wel klaar met verbouwen, maar in de familie- en vriendenkring is er wel regelmatig iemand die hulp kan gebruiken. Wat ik een tijd geleden door omstandigheden gedaan heb is het organiseren van de sloop van een boerderij van familie, gezorgd dat de grond gesaneerd werd en dat stukken grond op naam werden gezet. Vervolgens het regelen / organiseren van de bouw van drie woningen. Het ontwikkelen van dit projectje, dat door omstandigheden bijna 4 jaar heeft geduurd, vond ik erg leuk om te doen. Dus als ik eens de loterij win…