5-vragen-aan.jpg

5 vragen aan... Linda van Suchtelen van de Haare

01 april 2019

Linda van Suchtelen van de Haare is juriste bij Woningborg. Linda vertelt over de diversiteit in haar werk en haar grootste uitdagingen.

1. Wat kun je vertellen over jouw werk bij Woningborg?

Juriste zijn bij Woningborg is een veelzijdige functie. Ik zal een aantal werkzaamheden benoemen.

Als een aannemer failliet gaat,  zorgen wij in samenspraak met onze waarborginspecteurs voor de uitvoering van de afbouwwaarborg. De werkzaamheden die dit met zich mee brengt, zijn veelzijdig. Denk aan het verzamelen van informatie van de kopers over de stand van de betalingen en het overeengekomen meerwerk, maar ook aan het voeren van onderhandelingen met afbouwende aannemers tot het opstellen van afbouwovereenkomsten.

Daarnaast begeleiden wij gecompliceerde klachtafhandelingen bij gebreken na oplevering van de woning. We voeren in samenspraak met de advocaat gerechtelijke en arbitrale procedures en zijn een vraagbaak voor ondernemers, kopers, advocaten, notarissen, makelaars en collega’s over uiteenlopende onderwerpen. Verder analyseren wij (nieuwe) wetgeving, stellen adviezen op over eventuele benodigde maatregelen en zorgen dat deze uitgevoerd worden. Ook houden wij ons bezig met het opstellen en onderhouden van de (Garantie- en) Waarborgregelingen,  bijbehorende documenten, bankgarantie teksten en andere (interne) documenten en (model)overeenkomsten. Niet alleen voor Woningborg N.V., maar ook voor Woningborg Advies B.V. en Woningborg Toetsing en Toezicht B.V.. Tot slot houdt de afdeling zich bezig met incasso’s, claims en bescherming merkenrecht en auteursrechten.

2. Wat is er veranderd in de jaren dat je hier werkt?

In de tien jaar dat ik bij Woningborg werk, is mijn baan steeds veelzijdiger geworden. Ik ben nu voorzitter van de OR en in oktober 2017 ben ik ook Functionaris Gegevensbescherming voor onze drie ondernemingen geworden. Daarnaast geef ik sinds een aantal jaren de cursussen overeenkomsten en voorwaarden aan ingeschreven ondernemingen en makelaars.

3. Wat vind je het leukste aan je werk?

De afwisseling. Er zijn veel verschillende onderwerpen waar ik tegelijkertijd mee bezig ben. Daarnaast heb ik contact met veel verschillende mensen: van kopers tot aannemers, ontwikkelaars, makelaars, notarissen, curatoren, advocaten en collega’s. Dat zorgt dat het werk voor mij interessant is en blijft. Geen dag is hetzelfde.

4. Wat is je grootste uitdaging?

De grootste uitdaging zit in de afbouwprojecten. Er is elke keer wel iets afwijkends t.o.v. het vorige faillissement en een “standaard” situatie is er dan ook niet echt te geven. Daarbij komt nog dat  de belangen, vooral voor de kopers, groot zijn.  Voor de kopers wil ik de afhandeling altijd zo snel mogelijk verzorgen, maar dat is helaas niet altijd mogelijk. Soms spelen er zoveel verschillende dingen, dat het veel tijd kost om de afhandeling op een goede manier te regelen.

5. Heb je nog een tip voor bouwondernemingen?

Ik zou bouwondernemingen als tip willen meegeven om nog duidelijker richting kopers te communiceren. Bijvoorbeeld bij wijzigingen tijdens de bouw of bij stagnaties. Ik hoor regelmatig van kopers dat zij van een bepaalde situatie niet op de hoogte waren. Dat is jammer, want het kan soms discussies en geschillen voorkomen.