5 vragen aan..... Gerlof Muntinga

03 juni 2020

Sinds 1 juni 2020 is Gerlof Muntinga als CFRO verantwoordelijk voor Financieel en Risico-management bij Woningborg. Hij volgt daarmee Theo de Ridder op. Tijd om verder kennis te maken door hem 5 vragen te stellen.

 

1. Wie is Gerlof?

Ik ben opgegroeid in Noord Holland, maar woon inmiddels al weer bijna 22 jaar in Voorthuizen, een dorpje op de Veluwe. We hebben twee kinderen die beiden studeren. Ook hebben we drie hondjes die voor de nodige drukte zorgen. Ik houd er van om sportief bezig te zijn en loop regelmatig hard of ga in het zwembad baantjes trekken.

Ik ben van nature rustig, open minded en praktisch ingesteld. Ik hou van uitdagingen en pak graag nieuwe dingen op, maar houd er ook van om bestaande zaken te verbeteren. Loyaliteit en teamwerk vind ik belangrijk, waarbij ik het nemen van beslissingen en knopen doorhakken niet uit de weg ga.

2. Hoe zag jouw loopbaan eruit? 

Ik ben begonnen in de accountancy en advieswereld en heb bij verschillende bedrijven in binnen- en buitenland gewerkt. Een van die bedrijven was KPMG en daar heb ik mijn opleiding tot Register Accountant afgerond. Bij Fortis en Ageas heb ik zowel in Nederland als in België verschillende directiefuncties vervuld, waarbij de focus lag op het vernieuwen, herinrichten en verbeteren van de bedrijfsvoering en het implementeren van nieuw beleid en regelgeving, zoals Solvency II.

In mijn laatste functie was ik CFO van de groepsherverzekeringsmaatschappij van Ageas. In deze functie hield ik mij onder meer bezig met het op- en inrichten van het bedrijf en het ontwikkelen van de groepsherverzekeringsactiviteiten.

3. Wat is je opgevallen in de bouwsector?

Ik zie dat bouwondernemingen met uiteenlopende uitdagingen geconfronteerd worden, zoals de stikstof problematiek, een hoge vraag in combinatie met beperkte bouwruimte en recent natuurlijk Covid-19. Ik heb veel respect voor de wijze waarop hier mee wordt omgegaan en vooral voor het feit dat de bouwwereld in staat is, terwijl heel veel bedrijvigheid stil ligt, gewoon door te bouwen.

Ook innovatieve ontwikkelingen vallen mij op. Neem de trend om een zo groot mogelijk deel van een woning om te zetten naar een meer fabrieksmatige productie, waarna deze onderdelen vervolgens op de bouwplaats in elkaar gezet worden. Deze andere manier van bouwen kan veel impact hebben op de bedrijfsvoering en wijze van werken. Dit zorgt voor een flinke en interessante uitdaging voor bouwbedrijven, maar ook voor Woningborg om goed op deze ontwikkeling in te spelen. 

4. Wat zijn je ambities voor Woningborg?

Woningborg is een prachtig bedrijf met een lange staat van dienst dat van significant belang is voor de bouwsector. Dit moet vooral zo blijven. Om te zorgen dat wij toegevoegde waarde voor de bouwsector blijven bieden, moeten wij als Woningborg nog meer dienstverlenend worden. Mijn ambitie is dat we de aanwezige informatie en kennis op financieel en technisch vlak meer ontsluiten en benutten voor de producten en dienstverlening die Woningborg de bouwsector biedt. Woningborg ontwikkelt zich hierdoor verder als kenniscentrum en ondersteuner van innovatieve ontwikkelingen.

De kernfunctie van Woningborg is het verzekeren van bouwrisico’s. Om deze risico’s te bewaken en hierop te sturen, is goed inzicht in deze risico’s cruciaal. Mijn ambitie is om ons risicobeleid te herijken op de eisen van vandaag, zodat het Woningborg voldoende waarborgen biedt voor een gezonde bedrijfsvoering en ook de ruimte geeft om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen.

Kwaliteitsborging met Woningborg Toetsing en Toezicht (WTT) is voor Woningborg Groep een hele belangrijke nieuwe pijler. Het zo efficiënt mogelijk inrichten van de organisatie en operationele processen is hierbij van wezenlijk belang. Mijn ambitie is dat we dit optimaal realiseren.

5. Hoe kijk je naar de toekomst? 

Voor mij is duidelijk dat de wereld in hoog tempo aan het veranderen is. Het Corona virus en de impact daarvan is een voorbeeld, maar daarnaast volgen de technologische ontwikkelingen elkaar steeds sneller op. De risico’s veranderen daarmee ook en dit betekent dat wij een proactieve houding moeten aannemen. Het is essentieel dat we op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en hier tijdig en adequaat op in spelen.

Verder verwacht ik een verdere toename van de regelgeving vanuit de Overheid. Dit zal een grotere druk op de efficiëntie van de bedrijfsvoering en de kosten geven. Ook hier geldt dat hier tijdig op ingespeeld moet worden om de negatieve effecten zo beperkt mogelijk te houden.

Digitalisering en data-analyse gaan een steeds grotere rol spelen. Een goede inrichting en toepassing van IT is daarbij cruciaal. Woningborg zal de bedrijfsprocessen hier nog meer op moeten gaan richten.