friendsplattegrond.jpg

Trends woningmarkt: Eigen huis onbetaalbaar voor Jan Modaal

28 oktober 2020

EIGEN HUIS ONBETAALBAAR VOOR JAN MODAAL
Op nummer 3 in de top 10 trends voor de woningmarkt: Eigen huis onbetaalbaar voor Jan Modaal. Huishoudens met een modaal inkomen belanden tussen wal en schip. Starters die willen kopen, dreigen een ‘verloren generatie’ te worden. Vermogen splijt de woningmarkt. Zonder eigen geld of ondersteuning van derden is kopen voor veel Nederlanders niet meer mogelijk.

BETAALBARE WONINGEN ZIJN SCHAARS

Betaalbaarheid van wonen is het agendapunt van de komende jaren. Starters op de woningmarkt moeten concurreren met private (internationale) investeerders en beleggers. Bouwkosten staan blijvend onder druk als gevolg van een stapeling van kwaliteitseisen en duurzaamheidsmaatregelen. Woningcorporaties blijven voorlopig achter in de nieuwbouwopgave, omdat zij financiële belemmeringen ervaren (o.a. verhuurderheffing).

URGENTE VRAAG BLIJFT STIJGEN

Flexibele contracten en tijdelijke woonvormen bieden uitkomst om op korte termijn te voorzien in de urgente vraag naar betaalbare woningen. Op de lange termijn wordt gezocht naar structurele maatregelen. Aangepaste hypotheekverstrekking, een efficiënter en geoptimaliseerd bouwproces (o.a. prefabriceren van woningen) en de verlaging van grondprijzen zullen de betaalbaarheid verbeteren. De bouw van betaalbare huizen wordt kader stellend voor nieuwe bouwplannen.

FRIENDS’ WONEN

Vastgoedontwikkelaar AM en belegger MN hebben speciale ‘Friends-woningen’ in Amsterdam gerealiseerd aan de Amsterdamse IJ-oever. De woonvorm is geïnspireerd op de populaire tv-serie Friends: ongebonden twintigers die door de hoge huur- en koopprijzen in New York, met elkaar samenwonen. De Friends-woningen onderscheiden zich van normale appartementen doordat ze zijn voorzien van twee ruime slaapkamers waar de huisgenoten zich ook even aan elkaars gezelschap kunnen onttrekken. Ook bij woningcorporatie Rochdale kan je met vrienden een drie of vierkamerwoning huren. De Friends sluiten samen één huurcontract af en maken gebruik van een gemeenschappelijke rekening voor het betalen van de huur en vaste lasten.

CONTAINERWONINGEN

De stad Barcelona maakte verschillende huurwoningen uit vrachtcontainers. Dit zijn de eerste containerwoningen van Spanje. De containerwoningen bestaan uit een of twee kamers en zijn speciaal bedoeld voor jonge gezinnen of ouderen die geen toegang hebben tot een betaalbaar koophuis of sociale huurwoning. De woningen dienen ervoor te zorgen dat meer mensen toegang krijgen tot beschermde en sociale huisvesting. De huurkosten van de containerwoningen zijn dan ook laag. Dit vergroot de slaagkansen voor lage inkomens, maar of het helemaal wenselijk is?