Kennissessie Wet kwaliteitsborging, bent u er al klaar voor?

datum:
maandag 17 april 2023
tijd:
13:45 - 17:00 uur
locatie:
Woningborg, Tielweg 24, 2803 PK, Gouda
kosten:

Gratis

 

Wist u dat Woningborg Toetsing en Toezicht al meer dan zo’n tien jaar ervaring heeft en honderden pilotprojecten heeft gedaan in het kader van de Wet kwaliteitsborging? Wij willen dan ook graag onze ervaringen in onze nieuwe kennissessie met u delen, zodat ook u zich kan voorbereiden op wat de impact is van deze nieuwe wet.

Met de vernieuwde kennissessie van Woningborg Toetsing en Toezicht geven we u inzichten wat de huidige stand van zaken is omtrent de Wet kwaliteitsborging. Wat dit betekent voor bouwers, ontwikkelaars, opdrachtgevers, architecten, fabrikanten, leveranciers, installateurs en het bevoegde gezag. We staan daarbij ook stil hoe het onderbouwd en reproduceerbaar vastleggen van de kwaliteit van bouwen in de praktijk effectief mogelijk is. Daarbij is extra aandacht voor het instrument de WKI.

Uw begeleider

De kennissessie wordt verzorgd door Sietze Rozema, Manager Woningborg Toetsing en Toezicht

 

De kennissessie behandelt de volgende onderwerpen:

  • Op hoofdlijnen inzicht geven in wijzigingen van Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen;
  • Toelichting werking van de WKI a.d.h.v. een concreet project;
  • Informeren over de mogelijke implementatiestappen en toelichten hoe de organisatie zich erop kan voorbereiden.

Voor wie is deze training?

  • Bouwerondernemers
  • Ontwikkelaars
  • Opdrachtgevers
  • Architecten
  • Fabrikanten
  • Leveranciers
  • Installateurs

Liever op een andere dag?

Deze training wordt ook nog op andere data aangeboden, namelijk:

16 mei 2023

5 juni 2023

12 september 2023 

 

 

Meer informatie