Inschrijven bij Woningborg N.V.

Meld u hier aan voor inschrijving bij Woningborg N.V. Bekijk ook de voordelen van inschrijven bij Woningborg.

Hoe lang duurt het voor ik ben ingeschreven?

Een indicatie voor de inschrijvingsprocedure is 4 weken. Hoe completer u informatie aanlevert, hoe sneller het proces kan verlopen. 

Hoe lang duurt een planaanmelding?

De doorlooptijd die nodig is om uw plannen algemeen, juridisch en technisch te beoordelen, bedraagt minimaal 15 werkdagen. Lever alle informatie zo compleet mogelijk aan. Dat voorkomt vertraging. 

Wat als ik haast heb met de planaanmelding?

De planaanmelding kan bij spoed gelijk lopen met de aanvraag om inschrijving bij Woningborg. Dat kan zodra wij de benodigde documenten voor inschrijving van u hebben ontvangen. 

Hoe doe ik een planaanmelding?

Als het inschrijfproces rond is, krijgt u toegang tot Mijn Woningborg waar u alle formulieren vindt voor een planaanmelding. Doet u een planaanmelding gelijktijdig met uw verzoek tot inschrijving bij Woningborg, vult u het planaanmeldingsformulier in dat bij uw informatiepakket zit.  

Waarop wordt een ingeschreven ondernemer getoetst?

De circa 1.000 ondernemingen die bij ons staan ingeschreven worden niet zomaar toegelaten. We beoordelen de bedrijven op financieel gebied en op technische vakbekwaamheid.

Wanneer wordt een bouwplan goedgekeurd?

Voordat wij het certificaat afgeven, toetsen wij de technische omschrijving, tekeningen en concept (koop-/)aannemingsovereenkomst.

Als alles in orde is, schrijven we het plan in ons Woningregister in. De koper ontvangt het Woningborg-certificaat.

Hoe ziet het inschrijvingsproces eruit?

Na ontvangst van het ingevulde aanvraagformulier, nemen wij uw aanvraag in behandeling. We plannen dan twee afspraken in. Enerzijds een afspraak met uw financieel screener voor de financiële screening en anderzijds de technische screening, uitgevoerd door de technisch regio-inspecteur. Beide adviezen moeten positief zijn voor inschrijving in het ondernemingenregister van Woningborg Verzekeren. Vervolgens vragen wij u om een inschrijvingszekerheid te stellen van minimaal €50.000,- in de vorm van een bankgarantie. Vanaf dan kunt u plannen indienen en verzoeken om certificering van woningen.