plantoetsing.PNG

Technische plantoetsing vooraf met een Woningborg-inschrijving Light

Ingeschreven bouwondernemingen bouwen onder onze Garantie- en Waarborgregeling. Maar soms kan het interessant zijn voordat een bouwplan van start gaat, dit al technisch laten toetsen. Dat kan bij Woningborg. Projectontwikkelaars en andere initiatiefnemers kunnen zich bij Woningborg inschrijven als Woningborg Light deelnemer.

WAT HOUDT EEN INSCHRIJVING LIGHT IN?

 • U wordt ingeschreven in het Woningborg-register
 • We toetsen uw bouwplan vooraf
U ONTVANGT TEVENS:
 • Uitnodigingen voor de Woningborg Academy
 • Nieuwsbrief van Woningborg

Waarom toetsen vooraf?

 • In een zeer vroeg stadium heeft Woningborg een technische risicoanalyse gedaan zodat zelfs al voor een aanbesteding benodigde aanpassingen zijn gedaan.
 • Het plan is al technisch akkoord voordat het de aanbesteding ingaat. U voorkomt discussies achteraf en de doorlooptijd van certificering wordt aanzienlijk verkort

Het proces

 1. U als initiatiefnemer meldt het bouwplan bij Woningborg aan. Niet om te laten certificeren op uw eigen naam maar puur vanwege de technische plantoetsing.
 2. Woningborg toetst het plan technisch en brengt een technische risicoanalyse uit.
 3. Afhankelijk van de uitkomst van deze technische risicoanalyse kunnen in overleg aanpassingen plaatsvinden. Het plan is daarna volledig en gereed voor de aanbestedingsprocedure.
 4. De aannemers die aan de aanbesteding meedoen, melden zich voor de bereidheidsverklaring bij Woningborg. Woningborg geeft de bereidheidsverklaring af voor die aannemers waarvoor Woningborg bereid is om een Woningborg-certificaat aan de opdrachtgever of particuliere kopers te verstrekken. Dat zijn dus aannemers met het juiste financiële en technische profiel voor het werk.
 5. De opdrachtgever gunt de opdracht aan de aannemer.
 6. De aannemer stuurt deze gunning + de getekende overeenkomst met de opdrachtgever naar Woningborg.
 7. Woningborg zet het plan direct over naar de inschrijving van de aannemer en verstrekt het waarborgcertificaat aan de opdrachtgever of particuliere kopers, in het laatste geval mits aan de voorverkoopvoorwaarde wordt voldaan. Pas op dat moment van afgifte van het certificaat worden door Woningborg certificaatkosten in rekening gebracht bij de aannemer.

Meer informatie

Foto zakelijk T.jpg
Thijs Mol
Thijs Mol