Gezin verbouw.jpg

Verbouwingen

Laat uw koper zijn woning verbouwen? Dan kan hij via de ondernemer het Woningborg-certificaat Verbouwingen afsluiten.
Het Woningborg-certificaat Verbouwingen verzekert de koper van: 

Afbouwdekking

Als de ondernemer tijdens de verbouwing failliet gaat, zorgt Woningborg normaal gesproken voor afronding van de verbouwing of verstrekken wij een schadeloosstelling zoals vermeld in de Garantie- en waarborgregeling die van toepassing is.

Gewaarborgde garantie

De ondernemer verbouwt conform het Bouwbesluit en onze garantienormen. Toch kan het gebeuren dat er een technisch mankement aan de verbouwing ontstaat na oplevering. Dit is verzekerd als het onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling valt. De ondernemer hoort het gebrek te herstellen. Woningborg waarborgt deze garantie als de ondernemer niet kan (bijvoorbeeld bij een faillissement) of, na uitspraak van een arbiter en verstrijken van de gegeven hersteltermijn, niet wil presteren. 

Voor de uitgevoerde werkzaamheden geldt een garantietermijn van 6 maanden, te rekenen vanaf 15 werkdagen na oplevering van het werk. Voor ernstige constructieve gebreken bedraagt de garantietermijn 18 maanden.