Woonplaats Tricot na.jpg

Transformatie

Het Woningborg-certificaat Transformatie verzekert kopers van:

Afbouwdekking

Als de ondernemer tijdens de bouw van het transformatieproject failliet gaat, zorgen wij normaal gesproken voor afbouw van de woning of verstrekken we de koper een schadeloosstelling zoals vermeld in de Garantie- en waarborgregeling die van toepassing is.

Gewaarborgde garantie

De ondernemer bouwt conform het Bouwbesluit en onze garantienormen. Toch kan het gebeuren dat er een technisch mankement aan de woning ontstaat na oplevering. Dit is verzekerd als het onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling valt. De ondernemer hoort het gebrek te herstellen. Woningborg waarborgt deze garantie als de ondernemer niet kan (bijvoorbeeld bij een faillissement) of, na uitspraak van een arbiter en verstrijken van de gegeven hersteltermijn, niet wil presteren. 

De meeste onderdelen van de woning kennen een garantietermijn van 6 jaar, die 3 maanden na oplevering ingaat. Bij ernstige technische gebreken is de garantietermijn 10 jaar, ingaande 3 maanden na oplevering. Kijk in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling die op de woning van toepassing is voor de details.