Opleveringsklachten

Onder opleveringsklachten verstaan we:

  • Alle tekortkomingen die tijdens de oplevering van de woning op het proces-verbaal van oplevering zijn vermeld en door beide partijen zonder voorbehoud zijn ondertekend
  • Tekortkomingen die binnen 3 maanden na oplevering zijn geconstateerd en schriftelijk zijn gemeld bij de ondernemer
Opleveringsklachten vallen onder de contractuele garantie van de ondernemer
De ondernemer heeft na oplevering 3 maanden de tijd om opleverpunten te herstellen.

Wat doet u met opleveringsklachten?

  • U beoordeelt de klachten en lost deze op als u van mening bent dat ze terecht zijn
  • Als u de klacht niet terecht vindt, meldt u dat ook bij de koper

Wat kan de koper verder doen?

  • Hij kan gebruik maken van de 5% regeling
  • Hij kan gebruik maken van de geschillenregeling als hij er niet met u uitkomt